Registreringsprosedyre for nytt TSD-prosjekt

TSD er ment for særlige kategorier av persondata som skal tas ekstra godt vare på.

For å få tilgang til et TSD prosjekt må følgende være oppfylt:

 • Du må vise til en etisk godkjenning for å drive med den forskningen du har tenkt til, enten fra REK, NSD, Datatilsynet eller ditt lokalt personvernombud (PVO).
 • Du må vise til databehandler-, og abonnementsavtale mellom din institusjon og UiO/TSD.

For å levere elektronisk søknad må du legge ved følgende:

 • En kopi av etisk godkjenning for den forskningen du bedriver (REK, NSD, personvernsombud, Datatilsynet eller andre).
  Om du har forskning du mener skal være i TSD, men som ikke faller under kategoriene nevnt over, kan du laste opp et skriv som forteller om dette. Et eksempel er om man skal forske på data som ansees som å være forretningshemmeligheter, eller som av annen grunn skal være ekstra godt sikret.
  • Finn fram din login til minID (Idporten), evt BankID
  • For registreringen anbefales å bruke en oppdatert nettleser, f.eks. Google Chrome eller Firefox. Eldre versjoner av Internet Explorer frarådes. 
  • Til slutt signere digitalt ved å trykke på "Fortsett til signering" i slutten av skjemaet. Dokumentet som skal signeres blir så synlig i nettleseren. Her er det viktig å fullføre signering ved å trykke på stor rød knapp merket "Signer dokument". Merk at du nå blir bedt om å logge inn med ID-porten en gang til. Dette kreves for å få en gyldig digital signatur.
  • Behandlingstiden er 10 arbeidsdager.

  I søknaden vil vi spørre om bl.a. følgende opplysninger:

  • Din FEIDE-brukernavn hvis du har
  • Din epostadresse
  • Ditt telefonnummer
  • Hvem har gitt etisk godkjenning for prosjektet? (NSD, REK, Datatilsynet eller lokalt personvernombud)
  • Referansenummer på vedtaket fra NSD, REK, Datatilsynet eller lokalt personvernombud
  • Navn på prosjektet
  • Sluttdato for prosjektet
  • Forskningsansvarlig institusjon for prosjektet
  • Betalingsinformasjon

  Gå til elektronisk søknad