Kontrakter

Databehandleravtaler og tjenesteavtaler.

Disse har avtaler med TSD

Finnmarkssykehuset HF

Folkehelseinstituttet

Helse Stavanger HF

Helse Sør-Øst

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Østfold

Institutt for samfunnsforskning

Kreftregisteret

NKVTS

Norges idrettshøgskole

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

OsloMet

Sunnaas sykehus

Sørlandet sykehus

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Vestre Viken

VID vitenskapelige høgskole

Published June 4, 2018 12:56 PM - Last modified June 25, 2019 9:04 AM