English version of this page

Tjenester for Sensitive Data (TSD)

TSD gir forskere ved UiO og ved andre offentlige forskningsinstitusjoner en forskningsplattform som oppfyller lovens strenge krav til behandling og lagring av sensitive forskningsdata.

Hvordan får jeg tilgang til TSD?

Her finner du infomasjon om registrering av et prosjekt, priser osv..

Hvordan brukes TSD?

Her finner du brukerveildniger ..

TSD driftslogg

 • Network issue. 2018-10-15 15. okt. 2018 15:19

  Dear TSD users,

  Due to a network issue, the service is currently unavailable. We're working on solving this as quickly as possible, and will update this message as we progress.

  Our apologies for the inconvenience.

  -- Best regards, The TSD team

 • [SOLVED] Problems with login to TSD through view-ous.tsd.usit.no 15. okt. 2018 09:37

  Login to TSD through view-ous.tsd.usit.no is not working for the moment, and we are working on resolving this issue.

  TSD@USIT

 • [SOLVED] Problems With FX 3. okt. 2018 11:00

  We are experiencing problems with the FileLock. Until the issue is solved user are advised to use the new Web File uploader for imports: https://www.uio.no/english/services/it/research/sensitive-data/use-tsd/import-export/index.html#toc4