Installere Commvault backupsoftware i 5 trinn

Denne guiden, og skjermbildene er laget for Windows. Men fremgangsmåten er tilsvarende for Windows, Mac, og Linux. Hovedforskjellene mellom prosedyren for Windows og Mac er hvordan man starter installasjonen som administrator, og at Quick launch ligger nederst i høyre hjørne på Windows mens det for Mac ligger øverst i høyre hjørne. For Linux må alle trinn i prosedyren gjøres fra kommandolinjen.

Veiledningen viser installasjon for Laptop og arbeidsstasjoner, men installasjon for serverroms komponenter (SRC) er identisk bortsett fra at SRC ikke har autorisasjon pr personlige brukere i siste trinn.

Overordnet

Overordnet informasjon

Installere backupsoftwaren i 5 trinn

 1. Logg inn på backup systemet
 2. Last ned installasjonssoftware for det OS’et som kjøres på din maskin
 3. Kjør installasjonspakken med administrator rettigheter på din maskin
 4. Registrer maskinen som en maskin i din organisasjon
 5. Aktiver brukeren

Generell info:

 • For Administratorer anbefaler vi sterkt at det skilles mellom brukere som skal benyttes for administrasjon/systemdrift, og at brukernes personlige sluttbrukerkonto ikke benyttes for systemdrift.
 • For brukere i backupsystemet anbefaler vi at det benyttes 2-faktor autentisering.
 • Installasjonsveiledingen dekker den grunnleggende installasjonen av backupsoftware for maskiner.
 • Veiledingen bruker FEIDE som eksempel. Andre autorisasjonsmekanismer kan være i bruk for din organisasjon (AzureAD, WindowsAD, Oracle OAM, el.)
 • Som sluttbruker i systemet vil du ha lisens for å installere på 5 maskiner.
 • Helpdesk for løsningen er  1.linje, din lokale IT organisasjon og 2. linje backup-core@usit.uio.no

1.    Logg inn på backup systemet

Registerere brukeren i backupsystemet
Logg inn på backupsystemet med din FEIDE mailadresse ( eks: kjellef@uio.no)

Ikke skriv inn passord på denne websiden. Du vil bli videresendt til FEIDE når du hopper videre etter å ha skrevet inn brukernavnet ditt. HUSK at det er FEIDE mailadressen som er brukernavnet i løsningen.

Logg inn på UH-BaaSNår du skriver inn brukernavnet, og hopper videre til neste felt blir du sendt videre til FEIDE innlogging for autentisering.


 
Deretter blir du sendt tilbake, og inn i backupsystemet
Dette gir deg en bruker i backupsystemet, men det vil ikke bruke noen lisenser før du installerer og registrerer maskinene dine.
Gå til WebConsole -> MyData


 

Klikk på knappen Add Computer  


Dette åpner Commvault sin installasjons siden. Se bort fra all tekst på denne siden. Denne teksten gjelder ikke for våre installasjoner. 
MERK: På link nr 2  here linken som tar deg til DownloadCenter der du finner installasjonsmedia for ulike typer av installasjon for Windows/Mac/Linux som du har fått rettigheter til å se/laste ned.


Dersom du ikke ser noen installasjonspakker er kan du antagelig klikke på linken Reset filter

For Laptop og Desktop ( Edge device )

2.    Last ned installasjonssoftware for det OS’et som kjøres på maskinen du ønsker å installere på

 • Mac
 • Linux
 • WIndows

Pakk ut den komprimerte installasjonspakken

3.    Kjør installasjonspakken med administrator rettigheter på din maskin

Windows:
Høyreklikk på installasjonsfilen install-UH-BaaS-client.cmd, og velg «Run as Administrator»

Dette vil åpne ett kommandovindu som gjør enkelte grunnleggende tester. Og i dette vinduet vil du bli spurt om autorisasjonskoden.

Autorisasjonskoden må du få av din lokale backup administrator.
Mac:
Klikk på installasjonspakken, og skriv inn brukernavn og passord for å kjøre med administrator rettigheter.

Merk: p.g.a endrigner i Apple lisens/sikkerhetsmekanismer er det for tiden ikke mulig å installere MAC ved å klikke på ikonet.

Du må i stede åpne ett terminalvindu og kjøre kommandoen

sudo installer -pkg UH-BaaS-Edge-V11SP17-MacOS.pkg -target /

Linux:
Installasjonen må startes på kommandolinjen
Last ned tar filen, pakk ut, og kjør kommandoen

#sudo ./cvpkgadd

For servere

2.    Last ned installasjonssoftware for det OS’et, med den softwarepakken som kjøres på maskinen du ønsker å installere på.

Pakk ut den komprimerte installasjonspakken

3.    Kjør installasjonspakken med administrator rettigheter på serveren maskin

Windows:
Høyreklikk på installasjonsfilen install-UH-BaaS-client.cmd, og velg «Run as Administrator»

Dette vil åpne ett kommandovindu som gjør enkelte grunnleggende tester. Og i dette vinduet vil du bli spurt om autorisasjonskoden.

Merk: dersom du ønsker det kan du kjøre installasjonskommandoen direkte uten å kjøre gjennom testene ved å kjøre kommandoen

setup.exe /authcode <authcode>

Autorisasjonskoden må du få av din lokale backup administrator.
Linux:
Installasjonen må startes på kommandolinjen
Last ned zip filen, pakk ut, og kjør kommandoen

#sudo ./cvpkgadd -authcode <authcode>

Aksepter lisensen
 
Klikk videre med >

Merk: P.g.a at en del servere har navn som ikke kan identifiseres globalt ( lokal DNS resolve ) er installasjonspakken laget for å gi mulighet til å identifisere maskinen via IP adresse.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips: Client name er navnet maskinen identifiseres med i backupsystemet. Dette navnet er unikt i backupsystemet. Navnet bør derfor endres slik at det inneholder domene-navnet for din organisasjon ( eks .uio.no ) slik at det er større separasjon i klientnavn.

Dersom maskinen kan identifiseres globalt med det host name som står i Host name feltet kan du bare fortsette installasjonen. Dersom du ønsker at maskinen skal identifiseres med IP adresse kan du velge IP adressen som skal benyttes i nedtrekksmenyen.

 

4.    Registrere maskinen som en maskin i din organinsasjon

Når installasjonen er ferdig skal du skrive inn autorisasjonskoden for å tilordne maskinen til din organisasjon.

 
Huk av for “or use Auth. Code”
Skriv inn autorisasjonskoden som du får fra din lokale backup administrator.

MERK: Du må bruke autorisasjonskoden. Det er konfigurert som ett krav til at denne skal brukes for installasjonene. Dersom du forsøker å skrive inn brukernavn og passord vil dette feile/ time ut.

Autorisasjonskoden er en temporær kode som kun brukes under installasjonen. Du får opplyst koden av din lokale backup administrator. Dersom du skiver inn en kode som ikke lenger er gyldig, eller du skriver feil kode vil du få beskjed om at koden er ugyldig,
Tilordningen av maskinen til organisasjonen kan ta litt tid (et par minutter).
Når aktiveringen er ferdig får du følgende melding  

               

For laptop og desktop maskiner (Edge)

5.    Aktiver brukeren

Windows og Mac
Dette trinnet knytter maskinen til din bruker i backupsystemet.
Høyreklikk på Commvault ikonet  i Quick launch menyen  


Og klikk på Activate user. Her skal du bruke din FEIDE mailadresse for å registrere maskinen som din !
•    Når brukeren er registrert vil brukeren ha format <OrgNr>\<brukernavn

Linux
For Linux er det ingen Edge Monitor software. Derfor må maskinen tilordnes en bruker i backupsystemet før maskinen blir lagt inn i en backup skedule.
 


Slik dette skjermbildet viser så er usit-furnes en nyinstallert linux maskin, og den er ikke tilordnet en bruker. Tennant Admin / Backup administrator må derfor inn og tilordne maskinen til en bruker.  Det finnes en kommando for å gjøre dette på Linux, men den kommandoen er ikke i stand til å integrere med FEIDE for autentisering slik at det må dessverre bli en manuell oppgave for Tennant Admin / backup administrator.
https://documentation.commvault.com/commvault/v11_sp17/article?p=41519.htm

Maskinen er nå en del av backupsystemet, og dersom maskinen blir aktivert blir den tatt backup av i henhold til backup schedulen.

 

Emneord: BaaS, backup Av Kjell Erik Furnes
Publisert 10. mars 2020 10:37 - Sist endret 9. okt. 2020 11:42