Vedlikehold av databaser

USITs mål er å ha så lite nedetid som mulig. Vårt viktigste middel for å holde nedetiden lav, er vedlikehold. 

Godt vedlikehold gir oss oppgraderte og sikre systemer, som håndterer den belastningen de er konstruert for. USIT bruker High Availability-systemer (HA-systemer) så mye som mulig, men likevel hender det at systemene må være utilgjengelige under nødvendig vedlikeholdsarbeid.

 

For produksjonssystemer legger vi vedlikehold utenom vanlig arbeidstid, det vil si før kl. 08.00 og etter kl. 16.00.

For test-, demo-, kurs- og utviklingssystemer utfører vi arbeid innenfor vanlig arbeidstid.

Ikke alle systemer passer inn i disse tidsrammene, derfor ønsker vi å forhåndsavtale vedlikeholdsvinduer med våre systemeiere. Målet er å finne tidspunkter som både gir forutsigbarhet for begge parter, uten å gi for stort avbrudd i kundenes arbeidsdag.

Vedlikehold inkluderer:

  • Oppgradering av applikasjonene
  • Oppgradering av databasene
  • Oppgradering av operativsystemer
  • Oppgradering av firmware
  • Oppgradering av maskinvare
  • Sikkerhetspatching
  • Testing av at alt fungerer

 

Vedlikeholdsvindu, PostgreSQL-cluster

Produksjonsclustre vedlikeholdes onsdager i partallsuker, kl. 19.00-24.00. Frist for å melde fra om vedlikeholdsvinduet skal benyttes er foregående onsdag, dvs. en uke tidligere.

Utviklings- og testclustre vedlikeholdes onsdager i oddetallsuker, kl. 08.00-12.00.

Vær oppmerksom på at vedlikeholdsvinduene ikke benyttes unødig, anslagsvis ca. 6 ganger i året. Lengde på vedlikeholdsvinduene vil også variere, avhengig av arbeidet som må utføres – fra noen få minutter og oppover. Vi vil alltid etterstrebe å minimere tiden det tar før databasen igjen er tilgjengelig.

 

Vedlikeholdsvindu, Oracle-clustere

 Per i dag har vi ikke bestemt noen faste vedlikeholdsvinduer for Oracle-clustre. I stedet avtaler vi nødvendig nedetid med den enkelte systemeier.

 

Nødvendige endringer

De før omtalte vedlikeholdsvinduene gjelder planlagte endringer. Hendelser som oppstår i vanlig drift, og som krever øyeblikkelige tiltak, omfattes ikke av denne ordningen. USIT/DBA-gruppen vil likevel foreta varsling i slike tilfeller, så langt situasjonen gjør det mulig.

Vær også oppmerksom på at andre uforutsette omstendighet kan oppstå, og medføre at vi må finne andre tidspunkter for vedlikehold. Når dette skjer vil USIT/DBA-gruppen følge opp med informasjon, og forsøke å finne et vindu som fungerer bra for alle parter. 

Publisert 12. sep. 2011 09:55 - Sist endret 12. sep. 2011 09:58