Infrastrukturrelaterte lagringsløsninger

USIT har flere tilbud til deg med behov for lagring av data. De forskjellige tjenestene skiller seg fra hverandre ved faktorere grensesnitt, lagringsmengde, ytelse og pris.

Lagringstjenester for sluttbrukere er beskrevet under kategorien Lagring og samarbeid.

Ta i bruk

Blokklagring

Spesialisert lagring over FibreChannel til eksempelvis virtuelle maskiner, databaser eller andre løsninger som trenger blokklagring.

Objektlagring

Objektlagring, også kjent som S3-lagring, lagrer data som objekter med metadata. Brukes gjerne ifm. webapplikasjoner og for applikasjoner som trenger en generisk måte å lagre data (eksempelvis videodata eller backupsystemer).

Fillagring

Tradisjonell lagring av kataloger og filer, både enkle administrative områder og prosjektområder for forskningsgrupper i petabyte-klassen og/ eller store mengder filer.

Andre tjenester

TSD (tjenester for sensitive data)

Loven krever at data som berøres av Helseforskningsloven, Bioteknologiloven, Helseregisterloven eller Personopplysningsloven håndteres og lagres på en sikker og forsvarlig måte.

På UiO kan du bruke TSD (tjenester for sensitive data) til håndtering og lagring av sensitive forskningsdata.

NIRD

Forskere som har behov for å lagre større mengder (over 1TiB) forskningsdata kan søke NIRD om plass. UiO/USIT innehar én av nodene i denne nasjonale ressursen. Les mer om NIRD og lagring av store datamengder.