Lagringsløsninger ved UiO

USIT har flere tilbud til deg med behov for lagring av data. De forskjellige tjenestene skiller seg fra hverandre ved faktorere grensesnitt, lagringsmengde, ytelse og pris.

De fleste tilbudene våre baserer seg på Astrastore, en stor Hitachi-lagringsløsning.

Ta i bruk

  • For bestilling av ny lagring og konkrete endringer på eksisterende lagring, fyll ut bestillingskjema.
  • Ved spørsmål og andre oppgaver du ønsker bistand med skal bidra med, send epost til lagringstjenester@rt.uio.no.

Hjemmeområder

Hjemmeområdet er ditt personlige lagringsområde på UiO. Dette brukes blant annet til personlige filer, oppsettfiler for diverse programvare og gir mulighet for personlige websider.

Fellesområder

Fellesområder er lagringsområder som brukes for grupper av personer til lagring av data som er av felles interesse for hele gruppa.

Lagringshotell

Lagringshotellet er løsning hvor USIT ønsker å samle systemer med behov for lagring av store mengder data til en lavere kostnad (og med lavere ytelse) enn på tradisjonelle fellesområder.

Blokklagring

Spesialisert lagring over FibreChannel til eksempelvis virtuelle maskiner, databaser eller andre løsninger som trenger blokklagring.

Personlig lagring for forskere

Hvis du er forsker ved UiO kan du få tildelt 1TB lagringsplass som du kan bruke i egen forskning.

Andre tjenester

TSD (tjenster for sensitive data)

Loven krever at data som berøres av Helseforskningsloven, Bioteknologiloven, Helseregisterloven eller Personopplysningsloven håndteres og lagres på en sikker og forsvarlig måte.

På UiO kan du bruke TSD (tjenster for sensitive data) til håndtering og lagring av sensitive forskningsdata.

OneDrive

OneDrive en en del av Office 365, som tilbys gratis til studenter og ansatte på UiO. OneDrive er rett og slett et lagringsområde i Microsofts nettsky, der brukere kan lagre og dele dokumenter. Les mer om Office 365 på UiO.  

NorStore

Forskere som har behov for å lagre større mengder (over 1TiB) forskningsdata kan søke NorStore om plass. UiO/USIT innehar én av nodene i denne nasjonale ressursen og mer informasjon om anlegget og søknadsprosedyre kan du få ved å kontakte lagringsgruppen i USITs seksjon for IT-støtte til forskningen.