Infrastrukturrelaterte lagringsløsninger

USIT har flere tilbud til deg med behov for lagring av data. De forskjellige tjenestene skiller seg fra hverandre ved faktorere grensesnitt, lagringsmengde, ytelse og pris. De fleste tilbudene baserer seg på Astrastore, en stor Hitachi-lagringsløsning. Les mer om Astrastore.

Lagringstjenester for sluttbrukere er beskrevet under kategorien Lagring og samarbeid.

Ta i bruk

Blokklagring

Spesialisert lagring over FibreChannel til eksempelvis virtuelle maskiner, databaser eller andre løsninger som trenger blokklagring.

Andre tjenester

TSD (tjenester for sensitive data)

Loven krever at data som berøres av Helseforskningsloven, Bioteknologiloven, Helseregisterloven eller Personopplysningsloven håndteres og lagres på en sikker og forsvarlig måte.

På UiO kan du bruke TSD (tjenester for sensitive data) til håndtering og lagring av sensitive forskningsdata.

NIRD

Forskere som har behov for å lagre større mengder (over 1TiB) forskningsdata kan søke NIRD om plass. UiO/USIT innehar én av nodene i denne nasjonale ressursen. Les mer om NIRD og lagring av store datamengder.