Drift av webtjenester

USIT har både løsninger for applikasjonsdrift på webhotellet og opplegg for applikasjonsdrift på egen webserver. 

Hvem kontakter jeg?

Trenger du hjelp fra noen, men vet ikke hvem?

Egen webserver

Hvordan sette opp og drifte egen webserver ved UiO

Webhotell

Få driftet eget nettsted for din enhet ved UiO

Java-applikasjoner

Driftserfaringer med Resin og JBoss