Begrense hvilke maskiner som kan nå WWW-sidene

Av og til ønsker man å publisere HTML-dokumenter som inneholder informasjon som ikke skal være tilgjengelig for andre enn UiO-brukere. I slike tilfeller kan det være greit å sperre dokumentene ved hjelp av en .htaccess-fil som kun slipper inn brukere med maskiner som er innenfor UiO-domenet.

For å sperre slike dokumenter, anbefales det at du legger dem i en egen katalog, for eksempel "intern". Deretter oppretter du en fil med navn .htaccess. Filen skal plasseres i den katalogen som inneholder HTML-dokumentene som skal begrenses, i dette eksempelet "intern", og skal inneholde følgende:

order deny,allow
deny from all
allow from uio.no

Første linje angir rekkefølgen på begrensningen (først sperre for deretter å åpne opp). Andre linje nekter alle tilgang. Siste linje åpner opp for alle som forsøker å nå sidene med maskiner som er innenfor UiO-domenet.

Merk at alle dokumenter i denne katalogen vil bli begrenset. Dette gjelder også dokumenter som legges i underkataloger av "intern".

Det finnes flere fremgangsmåter for hvordan du oppretter en .htaccess-fil (merk punktumet foran filnavnet). Hvis du velger å opprette filen i Windows, anbefales det at du gjør dette i Notisblokk. For å lagre filen slik at den får riktig filnavn, skriver du inn ".htaccess" med anførselstegn etter å ha valgt "Lagre som". Hvis du unnlater å skrive inn filnavnet med anførselstegn, ender du bare opp med en fil som heter "htaccess.txt". Du kan også opprette .htaccess-fil i UNIX ved å bruke en fileditor. Hvis du er lite kjent med UNIX fra før, finnes det en god beskrivelse for nybegynnere.

Dette er bare en av mange måter å adgangsbegrense sidene på. Passordbeskytting av WWW-sider er en annen måte.

Publisert 21. juli 2010 10:29 - Sist endret 14. mars 2011 10:28