Mer om USITs webhotell

Webhotellet består av flere redundante webtjenere slik at om en tjener er nede vil websidene betjenes av en annen tjener. Det vil si at om man skal drifte en tilsvarende løsning selv trenger man minst to webtjenere. Webhotellet vil derfor, for de fleste, være et svært godt alternativ til å drifte sine egne webtjenere.

I tillegg til å slippe kostnadene på å anskaffe egen server vil bruk av webhotellet også være mer miljøvennlig med tanke på strømbruk.

Webhotellet består av:

 • Apache 2.2.x, den mest brukte HTTP-serveren på Internett
 • mod_perl2
 • PHP 5.2.x med støtte for bruk av databasene Oracle, PostgreSQL og MySQL
 • mod_caucho for Caucho Resin, servlet container. Brukes blant annet for innhold i Vortex

Hvert uio.no-nettsted får tildelt en diskpartisjon på USITs lagringsløsning, som vil være montert på de redundante webtjenerene. I tillegg kan diskpartisjonen gjøres tilgjengelig for gruppen av personer som er ansvarlig for innholdet på websidene, slik at den enkelt kan vedlikeholdes.

Webstatistikk

For alle uio.no-nettsteder på webhotellet genereres det webstatistikk som er tilgjengelig under /stats, for eksempel www.uio.no/stats. Om det er ønskelig kan man også bestille webstatistikk for underområder av nettstedet. Ny webstatistikk blir generert en gang i uken.

Webstatistikken vil blant annet inneholde:

 • Antall treff, besøk og kilobyte nedlastet
 • URL-er
 • Hostname/IP-adresse til besøkende
 • Referrers (hvilke adresser besøkende kommer fra)
 • Søkestrenger brukt for å treffe domenet
 • User Agents (blant annet hvilke nettlesere som blir brukt)

RSS2HTML

På webhotellet kan også RSS2HTML-tjenesten til USIT benyttes, så lenge sidene ikke er i Vortex. RSS2HTML konverterer nyhetsstrømmer på RSS (wikipedia)-formatet og produserer HTML-filer som lagres på webhotellet. Disse genererte HTML-sidene blir så automatisk oppdatert ved en gitt frekvens, vanligvis hvert 10. minutt. Videre kan disse HTML-sidene bli inkludert på en av dine nettsider på webhotellet slik at "nyhetene" på siden automatisk er oppdatert.

For å sette opp en RSS2HTML for dere trenger vi å vite:

 • URL-ene/adressen(e) til nyhetsstrømmen(e) du vil ha tak i
 • antallet nyheter du vil ha listet i tabellen
 • formatet på den tabellen du vil ha
 • stien til et sted i filtreet der det passer å lagre filen

Ta i bruk RSS2HTML for ditt nettsted ved å fylle ut bestillingsskjemaet vårt.

For å inkludere HTML-siden på en av dine nettsider legger du inn koden:
"<!--#include virtual=filsti/filnavn.html -->" i HTML-sider og
"include("filsti/filnavn.html")" i PHP-sider.

Publisert 12. apr. 2010 14:49 - Sist endret 24. apr. 2017 10:31