Ledige stillinger som IT-vakt i Silurveien

Hvert år tar ca 65 000 studenter skoleeksamen ved UiO. Disse foregår både digitalt og på papir. De fleste skoleeksamener blir gjennomført i våre nye lokaler i Silurveien 2. I forbindelse med gjennomføringen av digital eksamen ser vi etter studenter som kan være IT-vakter.

IT-vaktene skal være teknisk førstelinje for eksamenskandidater og eksamensvakter. De vil bistå med brukerstøtte og enklere problemløsing før og under eksamensgjennomføringen.

Ordinære skift:

  • Formiddag: 08:15 - 13:00
  • Ettermiddag: 13:45 - 18:30

Arbeidstidene vil variere ut ifra lengde på eksamen og eventuell tilleggstid. Formiddagsskift vil uansett starte senest 08:15. 

I søknad beskriv din erfaring med brukerstøtte og generelle IT-kunnskaper.

Infomøte og opplæring vil starte i september .

Stillingen varer i et semester med mulighet for fornyelse,

Stillingskode 1275 Ingeniør.Interesserte bes sende fullstendig søknad og CV til:
alexander.kvam@usit.uio.no
 

NB! Søknadsfristen er fredag 7. september.

Publisert 20. aug. 2018 12:49 - Sist endret 3. sep. 2018 12:59