Bruk av forskerlagring på trådløs UiO-nettverk og eksterne nettverk

Dersom du sitter på en maskin som ikke er tilkoblet kablet nett på UiO, f.eks trådløst nettverk eller mobilt nettverk, så må du bruke Cyberduck (Mac) eller Webdrive (Windows):

Oppsett av Webdrive

For å sette opp Webdrive legger man til en server med Site Wizard. Her velger man SFTP (SSH File Transfer Protocol). På neste side i veiviseren får man opp en dialog hvor man blir bedt om å fylle ut URL/Adresse, brukernavn og passord. Trykk her på "Advanced settings". Dette vil åpne en ny dialog hvor du fyller ut som avbildet.

Site name er navnet er navnet på snarveien, og Drive Letter er hvilken stasjonbokstav mappen skal dukke opp som i din Windows Explorer (Filutforsker). Du kan her også krysse av at den skal koble seg opp ved login/oppstart av din maskin.

I URL/adressefeltet fyller du ut login.uio.no, og brukernavn og passord er ditt UiO-brukernavn og passord. 

 Bildet kan inneholde: tekst, font, blå, linje, skjermbilde.

Etter dette må du også legge inn stien til din forskerlagring. Det gjør du ved å åpne "SFTP Settings" under "General settings" slik avbildet i skjermbildet under:

Her fyller du ut stien til din mappe i feltet "Root directory":

/net/astra/astra-01/brukernavn

Astra-områder som tidligere var på Abel har denne stien:

/net/astra/astra-02/brukernavn

Oppsett av Cyberduck

Etter at du har installert og åpnet Cyberduck går du til Bookmarks i hovedmenyen og velger "New bookmark". 

Her skal du feltet "Nickname" med hva enn du ønsker at snarveien skal hete. I server-feltet skriver du "login.uio.no" og port-feltet "22". Videre fyller du ut username og password med ditt UiO-brukernavn og passord. 

Til slutt setter du Path-feltet til:

/net/astra/astra-01/brukernavn

Astra-områder som tidligere var på Abel har denne stien:

/net/astra/astra-02/brukernavn

Se bilde for illustrasjon:

Publisert 8. aug. 2019 14:50 - Sist endret 5. mars 2020 12:52