English version of this page

Personlig lagringsområde til forskere

PS: Denne tjenesten skal erstattes av andre løsninger, bestilling av nye områder er derfor ikke mulig for øyeblikket. Ytterligere informasjon kommer i august/ september 2022. Vi vil ikke slette eksisterende forskerområder, og flytting til nye løsninger varsles i god tid i forveien.

Vi oppfordrer å lagre forskningsdata på et prosjektområde eller hos en forskningsgruppes lagringsområder.  

De eksisterende 1TB-forskerområdene blir tatt backup av, og backup beholdes i 90 dager.

Ta i bruk

Ikke tilgjengelig for øyeblikket.

Hva kan lagres?

Hvem kontakter jeg?