G Suite fra Chromebook

UiOs versjon av G Suite er gratisutgaven som tilbys til alle utdanningsinstitusjoner over hele verden. Chromebook dekkes ikke av denne. Google har bestemt at tilkobling fra Chromebook krever en betalt lisens, noe som igjen krever at UiO inngår avtale med Google om kjøp av dette. 

Publisert 11. jan. 2019 08:12 - Sist endret 12. okt. 2021 13:57