English version of this page

Logg inn i G Suite og velg konto

Du kan bruke din private Google-konto og din G Suite-konto side om side.

Du kan være logget inn på flere Google-kontoer samtidig. Øverst i høyre hjørne i din nettleser kan du velge hvilken Google-konto du jobber i.

Slik logger du inn i G Suite ved UiO

  • Google sin side skal du angi den e-posten som er din primære e-postadresse ved UiO. Er du usikker på hva din primæradresse er, logg deg på brukerinfo.uio.no. Klikk på  E-post og sjekk det som står bak Primæradresse (XXX@XXX.uio.no).
  • Deretter blir du sendt videre til pålogging gjennom Feide. Her skal du angi kun ditt UiO-brukernavn og -passord (ingen @XXX.uio.no her).

Innlogging fra mobil

G Suite på Android

Gå til Innstillinger (Settings) > Nettsky og kontoer (Cloud and accounts) > Kontoer (Accounts) og velg Legg til konto (Add account). Velg Google (G Suite ikke et alternativ) og skriv deretter inn din primæradresse. 

G Suite på iOS

På iOS er får du ikke satt opp Google som konto så lenge e-post og kalender ikke er aktivert, men du kan få tilgang til dine dokumenter i G Suite via Google Drive. Gå inn på AppStore, søk og innstaller Google Drive og logg deg inn på din G Suite-konto ved å angi din primæradresse. 

Utlogging

Logger du deg ut av en av Google-kontoene på din maskin (PC eller Mac) logger du deg samtidig ut av samtlige av dine Google-kontoer.

Dette gjelder ikke de Google-kontoen du er pålogget fra på dine mobile enheter.

Ønsker du derimot å logge deg ut av G Suite, men ikke din private Google-konto, kan det være lurt å arbeide i to forskjellige nettlesere, f. eks Chrome og Internet Explorer, eller et inkognito-vindu i Chrome. 

Mail og kalender

Vær klar over at mail (Gmail) og kalender ikke er en del av UiOs G Suite (ennå). Skal du sende e-post i UiO-sammenheng er det Exchange (Outlook) som er den offisielle e-post-kanalen. Gmail skal ikke benyttes.

Opplever du en kontokonflikt eller annet du mener kan forbedres i UiOs G Suite?

Gi oss en tilbakemelding.

Publisert 6. des. 2018 11:32 - Sist endret 12. okt. 2021 13:09