English version of this page

Hva kan jeg oppbevare på G Suite ved UiO?

  • G Suite kan benyttes som samhandlingsplattform i prosjekt eller gruppe, og du kan enkelt dele det du oppbevarer med de du samarbeider med.

  • G Suite skal ikke erstatte eksisterende arbeidsflyter med lagring av data på UiO-fellesområder, ePhorte, Vortex o.l.
  • G Suite er ikke et sted for permanent lagring. Data som skal tas vare på har sin plassering i andre verktøy på UiO. Er du usikker på hvor data som skal tas vare på, skal lagres, spør nærmeste linjeleder.
  • G Suite skal heller ikke erstatte Canvas som er UiOs foretrukne verktøy for undervisning, men kan brukes sammen med Canvas.

Hvilke informasjonskategorier kan oppbevares på Google Drive som en del av G Suite på UiO?

IT-sikkerhetssjefens avgjørelse er at data disse klassene kan oppbevares på G Suite:

  • Grønn – åpen
  • Gul – intern

Opererer du på en privat Google-konto og ikke G Suite ved UiO, kan du kun lagre grønne data.

Hvorfor det?

Avgjørelsen er tatt av sikkerhetshensyn og av hensyn til overholdelse av IT-reglementet og norsk personvernlovgivning.

Eksempler på grønne og gule data kan være: arbeidsdokumenter, forskningsartikler (utkast og ferdige papers), doktorgradsavhandlinger, forskningsdata (bilder, statistikk, og andre resultater), undervisningsmateriell, og annen virksomhetsrelatert informasjon som ikke er sensitiv.

Hva med særlige kategorier av data (sensitive data)?

Røde data (fortrolige data) og Svarte data (strengt fortrolige data) kan ikke lagres på G Suite ved UiO, uavhengig om det er UiO sin konto eller du står registrert som eier av denne.

Eksempler på særlige kategorier av data (sensitive data) er: data koblet med navn, lønn, adresse, sykdomsprofiler, kostholdsvaner. Det kan også være MR-bilder, DNA-data, video, bilder av pasienter osv.

Å lagre slike data i en skyløsning som G Suite er brudd på personvernet og bryter dermed med IT-reglementet på UiO. Særlige kategorier av data skal behandles i systemene som er godkjent for det.

Hva med private data?

G Suite er ment for UiO-data.

Intensjonen til Google er at man enkelt skal kunne ha to Google-kontoer side om side, en privat og en jobb (G Suite). UiO anbefaler at bruker følger disse prinsippene.

Les mer om hvordan du kan ha to Google kontoer side om side synkronisert ned på din laptop eller mobil.

Publisert 6. des. 2018 11:32 - Sist endret 7. feb. 2020 16:41