English version of this page

Vilkår for bruk av G Suite for UiO

G Suite ved UiO gir deg Google-programmer og -lagringsplass

  • G Suite ved UiO er et gratistilbud som gir deg tilgang til en del Google-programmer, som Docs, Sheets, Slides og Drive på et personlig område i Googles skytjeneste G Suite.
  • Har du konto på G Suite for UiO, vil Google Drive gi deg ubegrenset lagringsplass. 
  • Din G Suite-konto vil også kunne gi deg tilgang til produkter fra Google Cloud Platform hvis ditt prosjekt har behov for det.

Samtykke

Før du kan ta i bruk G Suite for Education på UiO, må du avgi samtykke.

Avgi samtykke

Vær oppmerksom på at:

1. Vi utleverer ditt brukernavn og din e-postadresse til G Suite 

Siden det er Googles tjeneste, og du får tilgang til den på grunnlag av din UiO-tilknytning, må vi overføre informasjon om deg til Google. Det er kun brukernavn og e-postadresse som overføres, slik at du kan logge inn og ta i bruk tjenesten. Det ene du samtykker til, er altså at UiO overfører ditt brukernavn og din e-postadresse (primær epost) til Google. Opplysningene skal kun brukes til å gi tilgang til G Suite for Education (G Suite ved UiO) og Google Cloud Platform (kun hvis aktuelt for ditt prosjekt). Opplysningene skal ikke selges, åpnes for andre eller brukes til å sende reklame eller annet til deg. UiO har inngått en databehandleravtale med Google - Googles bruk og oppbevaring av ditt brukernavn er vurdert og funnet trygt. 

2. Du kan ikke oppbevare informasjon med middels til sterkt beskyttelsesbehov på G Suite Drive

Du skal vurdere dataene (dokumenter/bilder og annet) du velger å oppbevare på G Suite Drive etter UiOs retningslinjer for klassifisering av informasjonsressurser. Dette betyr at du må tenke over hva du lagrer på G Suite Drive og hva du heller bør lagre på en disk her på UiO. Du skal aldri lagre personsensitiv informasjon på noen av UiOs skytjenester. Når vi ser på klassifiseringen, så er det kun dokumenter med informasjon som faller inn i kategori Grønn - UiO åpen og kategori Gul - UiO-intern - svakt, som kan lagres på Google Drive.

Hvis informasjonen faller inn i kategori Rød eller kategori Svart, skal den ikke lagres i en skytjeneste. Du må lagre den på UiO, på riktig måte i henhold til retningslinjene. Dataene i disse kategoriene er konfidensielt, sensitivt eller har på annen måte et særlig beskyttelsesbehov. 

3. Kontoen blir slettet når du ikke lenger jobber eller studerer ved UiO

Din bruk av G Suite på UiO er knyttet til at du jobber eller studerer her. Hvis du slutter, blir kontoen din og innholdet på G Suite slettet etter 20 dager, i motsetning til en del andre rutiner på UiO som oppbevarer dine data noe lenger. Les mer om hva som skjer når du slutter.

Du må gi samtykke

Ved å gå videre og markere ruten for Jeg samtykker sier du deg enig i at ditt brukernavn og din e-postadresse utleveres til Google for å gi deg tilgang til UiOs G Suite, og til at du ikke skal lagre personsensitiv informasjon i denne tjenesten, i henhold til UiOs retningslinjer for klassifisering av informasjonsressurser. I tillegg sier du deg enig i at UiO-kontoen din i G Suite blir avsluttet når du ikke lenger er tilknyttet UiO.

  • Hvis du ønsker å gå videre, går du til Brukerinfo for å avgi samtykke og ta i bruk G Suite.
  • Hvis du ikke ønsker å gi samtykke til disse bruksbetingelsene, kan du ikke bruke G Suite.

Du kan trekke tilbake samtykket

Om du ikke lenger ønsker at Google skal oppbevare ditt UiO-brukernavn og din e-postadresse, kan du trekke tilbake samtykket ditt. Det gjør du på uio sin brukerinfo her. Dersom du trekker tilbake samtykket, blir alt du har lagret på på G Suite slettet 20 dager etter tilbaketrekningen, med mindre du samtykker til vilkårene på nytt. Hvis du vil trekke tilbake samtykket, er det altså lurt å først flytte ut dokumenter og annet du har på G Suite som du vil ta vare på, til et annet sted hvor du kan oppbevare dem.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om samtykke og sikkerhet i forbindelse med G Suite, sende en e-post til it-support@uio.no.