Tilgang til hjemmeområdet med WebDrive

Har du bruk for hjemmeområdet (M:\) når du ikke er på UiO, kan du bruke UiO Programkiosk eller WebDrive. 

Under følger beskrivelse av hvordan du får tak i programmet WebDrive, installerer det og kobler til hjemmeområde på server ved UiO.

WebDrive er et program som kan koble til (montere) disker på en server på et annet nett med en kryptert forbindelse.

Laste ned WebDrive

  1. Gå inn på winprog.uio.no og finn WebDrive i lista over tilgjengelige programmer. Klikk på linken til programmet.
  2. Følg instruksjonene på siden: UiO har egen lisens for WebDrive som tillater alle studenter og ansatte å laste ned og bruke WebDrive på sin private maskin. Nedlastingen er en installasjonsfil. Bruk 64-bit hvis du ikke er sikker på hva du skal bruke. Når du blir bedt om en lisensnøkkel, gå inn på winprog.uio.no og finn lisensnøkkelen der.
  3. Last ned installasjonsfilen og dobbelklikk på den ferdig nedlastede filen. Følg installasjonsguiden. Husk å restarte maskinen for å begynne å bruke programmet.

Bruke WebDrive

1. Når du starter WebDrive for første gang, vil et vindu uten servere å koble til dukke opp. For å legge til en ny server og oppsett på montering av disk, klikker du på New øverst i vinduet. Da åpnes et nytt vindu.

Skjermbilde av WebDrive2016

 

2. I vinduet som åpnes, velger du SFTP (ssh), og klikker på Next.

Anlle valg, med uthevning på SFTP

 

3. Under Url / Adress skriver du inn adressen til serveren - i dette tilfellet login.uio.no. Fyll så inn ditt brukernavn og passord og klikk på Next.

Vindu med bruker informasjon

 

4. Skriv inn et navn på forbindelsen du oppretter, Site Name, gjerne "UiO-hjemmeområde". Under alternativet Drive velger du M: for å koble til ditt hjemmeområde ved UiO. Her kan du også velge om hjemmeområdet skal kobles opp hver gang maskinen starter, og om du vil koble deg til med en gang. Klikk på Finish.

Vindu for navngiving av disk

 

5. Nå vil du igjen se hovedvinduet til Webdrive med siden du har lagt til. Hvis du ikke allerede har koblet deg på, kan du enten dobbeltklikke, eller høyreklikke, og velge Connect. Er du tilkoblet, kan du høyreklikke og velge Disconnect for å koble deg fra.

WebDrive hovedvindu med en server

Problemløsing og visning av særnorske tegn i Webdrive

Hvis du har problemer med å bruke Webdrive, kan språkinnstillingene være årsaken. UiOs hjemmeområdetjenere bruker UTF-8 som språkinnstilling, noe som ikke er standardvalget i Webdrive.

For å endre denne innstillingen i WebDrive gjør følgende:

  • Marker den Site du ønsker å endre
  • Velg Site Properties velger du Basic File Settings
  • Huk av for valget Encode filenames in UTF-8

Instillingsvinduet
 


 

 

Publisert 27. jan. 2019 14:16 - Sist endret 10. sep. 2021 13:33