SSHFS

SSHFS er en metode for å koble til filområder via SSH. Metoden er enkel og krever ikke VPN. Metoden er her demonstrert ved Ubuntu Linux.

Ytterligere informasjon om SSHFS 

Start et terminal vindu:

Gå til Applications - Accessories - Terminal

Sjekk om SSHFS er installert eller installer:

petter@atheist:~$ sudo apt-get install sshfs

Finn et sted du ønsker å koble området til. Typisk er dette Desktop/Skrivebordet som beskrevet her:

petter@atheist:~/Desktop$ cd /home/petter/Desktop/uio

Koble til med kommandoen:

sshfs <brukarnamn>@login.uio.no: <lokal katalog> -o reconnect,modules=iconv,from_code=ISO-8859-1

For brukeren 'petter' med tilkoblingspunktet /home/petter/Desktop så blir det:

petter@atheist:~$ sshfs petter@login.uio.no: /home/petter/Desktop/uio -o reconnect,modules=iconv,from_code=ISO-8859-1

Det skal da komme opp et ikon for tilgang til Hjemmeområdet på UiO på Desktop/Skrivebord

 

Hvis du har problemer med ustabilitet eller avkobling på via trådløsnett, så kan legge til opsjonen: ConnectTimeout=10:

 

petter@atheist:~$ sshfs petter@login.uio.no: /home/petter/Desktop/uio -o reconnect,modules=iconv,from_code=ISO-8859-1,ConnectTimeout=10
 

 

 

 

Publisert 1. des. 2010 16:02 - Sist endret 26. sep. 2016 08:36