Koble til hjemmeområdet og delte disker med Cyberduck

Beskrivelse av hvordan du kan benytte programmet Cyberduck til å koble deg opp mot ditt hjemmeområde og/eller delte fellesdisker på UiO.

1. Først må du installere programmet Cyberduck. Du finner på nettsiden http://cyberduck.io.

2. Når du har startet programmet vil du møte på følgende skjermbilde:

3. Klikk på ”Open Connection” oppe til venstre og du får opp følgende dialogboks:

4. Gjør følgende innstillinger:

a. Server: login.uio.no

b. Brukernavn: ditt UiO-brukernavn

c. Passord: ditt UiO-passord

d. Ta vekk valget ”Add to keychain”

e. Velg knappen ”Connect”

5. Du får nå opp innholdet på ditt hjemmeområde:

6. Klikk på bokmerkeikonet opp til venstre for raskere oppkobling ved neste pålogging:

7. Klikk på ”+”-ikonet nede til venstre.
 
8. Du få opp en dialogbok som skal bekrefte bokmerket og dette dialogboksvinduet kan du lukke på vanlig måte.   
Bilde A gjelder for ditt hjemmeområde, bilde B gjelder for delte disker, f.eks. “sommerskolen”.

A.

B.

8. Nå må du sette opp Cyberduck til å samarbeide med dine programmer som skal behandle/redigere de filene du har tilgang på i Cyberduck.

9.  Konfigurér Cyberducks filbrowser på følgende måte:

10. Konfigurér egenskaper for filoverføringer som vist på bildet under:

11. Etter at du har lagret egenskapene returnerer du til dialogboksen for å koble deg opp (til bokmerker eller andre filområder du måtte ha tilgang til. Du kan dra en kopi av bokmerket som går til hjemmeområdet fra cyberduck og over til f.eks. din "desktop". Da har du alltid lett og direkte tilgang til hjemmeområdet.
Når du vil lage deg noen ny koblinger burker du “+”-tegnet nede til venstre i vinduet. Når du har satt opp koblingen med sine egenskaper så kan du lukke vinduet. Cyberduck husker koblingen og har den klar til neste gang du vil benytte den.

12. Ikonet for å redigere filenes innhold vil variere, avhengig av filens type/innhold. Ikonet står plassert ved siden av "Refresh" oppe i knapperaden for verktøy.

...og da er du igang!

Publisert 1. des. 2010 12:12 - Sist endret 3. apr. 2020 11:04