Windows

Publisert 31. jan. 2019 14:27

Veiledningen viser hvordan du kan arbeide med filer på ditt hjemmeområde gjennom UiO Programkiosk.

Publisert 27. jan. 2019 14:16

Har du bruk for hjemmeområdet (M:\) når du ikke er på UiO, kan du bruke UiO Programkiosk eller WebDrive. 

Under følger beskrivelse av hvordan du får tak i programmet WebDrive, installerer det og kobler til hjemmeområde på server ved UiO.