English version of this page

Kalender i Teams-kanal

Opprett en kalender for Teams-kanalens aktiviteter som organiserer alle kanalmøter på ett sted.

 

 1. For å legge til en kalender i en kanal, klikk på + Legg til-faneknappen og søk etter Calendar. Velg Channel calendar

  Skjermbilde av Teams og legg til fanen Channel Calendar
   
 2. Gi kanalens kalender et passende navn eller la navnet Channel Calendar stå. Klikk Add for å opprette kalenderen for kanalen.

  Skjermbilde av Teams: Gi kanalkalenderen et passende navn
 3. Du oppretter et møte i kalenderen på samme måte som et kanalmøte. Et møte som er planlagt fra denne kalenderen inkluderer automatisk kanalen, og du kan ikke endre eller fjerne den. Hvis du har eksisterende kanalmøter i kanalen din, blir de automatisk inkludert i denne kalenderen.

  Skjermbilde av Teams: Opprette et kanalmøte i kalenderen
 4. Møter i denne kalenderen er standardkanalmøter. Hvis du vil at folk skal bli invitert, må du aktivt invitere dem. 
 5. Kanalmøter er videomøter, men kan også være hybridmøter hvor noen sitter på et fysisk møterom. Velg et av UiOs møterom fra Add location.
 6. Skriv informasjon om møtet, evt. møtets agenda.
 7. Avslutt med å klikke Send for å sende møteinnkallelsen.

Når du oppretter møter i kalenderen til en Teams-kanal, så legges det automatisk ut informasjon om møtet som en samtale i Innlegg, akkurat som ethvert annet kanalmøte. Chatten er også møtechat.

Kanalkalenderes begrensninger

 • Du kan ikke opprette kanalkalender i en privat kanal.
 • Man kan kun ha én kalender per kanal. Du kan legge til appen som en fane i en kanal mer enn én gang, men det er den samme kalenderen. 
 • Gjester (eksterne deltakere) har ikke tilgang til kanalkalenderen. Eksterne kan fremdeles bli invitert til møtene; det er ingen endring i hvordan gjester samhandler med kanalmøter. Men hvis de prøver å få tilgang til fanen, får de en feilmelding.
 • Kanalkalendere har ingen Outlook-integrasjon. Du kan ikke abonnere på kanalkalendere i Outlook per i dag. Denne kalenderen er bare tilgjengelig i kanalen der den bor.
 • Kanalkalendere har heller ingen SharePoint-kalenderintegrasjon.
 • Teams har ikke noe oversiktsvindu som viser alle dine samlede aktiviteter i fra de forskjellige kanalene du er medlem av, og du kan fort få overlappende aktiviteter i forskjellige kanaler.
Publisert 28. juni 2021 20:49 - Sist endret 10. sep. 2021 10:50