Hva kan jeg oppbevare på OneDrive?

  • Det som er spesielt med OneDrive, er at det er enkelt å dele informasjonen som ligger der, så generelt kan vi si at det du oppbevarer på OneDrive, er slikt du skal dele med andre som du samarbeider med, der andre delings- og samarbeidsplattformer ikke kan brukes, eller der OneDrive er definert som samhandlingsplattform av eksterne.
  • OneDrive skal ikke erstatte eksisterende arbeidsflyter med lagring av data på UiO-fellesområder, ePhorte, Vortex o.l. OneDrive er ikke et sted for permanent lagring. Data som skal tas vare på har sin plassering i andre verktøy på UiO. Er du usikker på hvor data som skal tas vare på, skal lagres, spør du nærmeste linjeleder.
  • OneDrive skal heller ikke erstatte Canvas som er UiOs prefererte verktøy for undervisning, men kan brukes sammen med Canvas.

Hvilke informasjonskategorier kan oppbevares på OneDrive som en del av Office 365 på UiO

Åpen grønn data, intern gul data, fortrolig rød data og strengt fortrolig svart data.IT-sikkerhetssjefens avgjørelse er at data disse klassene kan oppbevares på OneDrive:

  • Grønn - åpen
  • Gul - intern

Hvorfor det?

Avgjørelsen er tatt av sikkerhetshensyn og av hensyn til overholdelse av IT-reglementet og norsk personvernlovgivning.

Eksempler på grønne og gule data kan være: arbeidsdokumenter, forskningsartikler (drafts og ferdige papers), doktorgradsavhandlinger, forskningsdata (bilder, statistikk, og andre resultater), undervisningsmateriell, og annen virksomhetsrelatert informasjon som ikke er sensitiv.

Hva med særlige kategorier av data (sensitive data)?

Røde data (Fortrolige data) og Svarte data (Strengt fortrolige data) kan ikke lagres på OneDrive, uavhengig om det er UiO sin konto eller du står registrert som eier av denne.

Eksempler på sensitive data er: data koblet med navn, lønn, adresse, sykdomsprofiler, kostholdsvaner, eller det kan være MR-bilder, DNA-data, video, bilder av pasienter osv.

Å lagre slike data i en skyløsning som OneDrive, er brudd på personvernet og bryter dermed med IT-reglementet på UiO. Sensitive data skal behandles i systemene som er godkjent for det.

Hva med private data?

Du kan oppbevare private data på OneDrive, men husk at du selv må flytte dem når du slutter på UiO.

Publisert 26. juni 2018 20:31 - Sist endret 7. feb. 2020 16:42