UiOs lagringsløsninger

Hjemmeområdet M:

Det er kun du som har tilgang til hjemmeområdet ditt. Her kan du lagre arbeidsdokumenter, oppgaver, brev og annet som du ønsker å oppbevare trygt, og som andre ikke trenger å ha tilgang til. Om du har UiO-relaterte dokumenter på laptop eller hjemmemaskin, kan du kopiere dem til M:-disken for å ha dem sikkerhetskopiert. Hjemmeområdet er personlig, men ikke til privat bruk. Alle kategorier informasjon kan oppbevares her, bortsett fra sensitiv informasjon som omfattes av krav i norsk lov.

Fellesområder

Fellesområder er lagringsområder som brukes for grupper av personer til lagring av data som er av felles interesse for hele gruppa. Hvis du jobber sammen med andre på et prosjekt, en rapport eller lignende, er det ofte hensiktsmessig å lagre disse filene og dataene på et felles område. Slik kan alle jobbe på filene samtidig, og du kan kontrollere hvem som kan lese og hvem som kan skrive. Ofte vil din avdeling allerede ha et slikt område som du kan legge felles filer og dokumenter på, hvis ikke kan du kontakte lokal IT. På fellesområder kan du lagre informasjon med beskyttelsesbehov, men kun når riktige rettigheter er satt. Sensitive forskningsdata må ikke oppbevares på fellesområder. Er du usikker på hvordan du skal vurdere sikkerhetsbehovet for informasjon, kontakter du din nærmeste leder

Lagring av forskningsdata

Hvordan forskningsdata skal lagres, kommer, som med alt annet, an på hva slags data det er snakk om. Forskningsdata kan lagres på hjemmeområde eller fellesområde, og om hjemmeområdet blir for lite, så kan alle forskere ved UiO få tildelt et lagringsområde på opptil 1 TB. UiO har også tilbud om lagring av spesielt store datamengder, lagring av sensitive data, invariantlagring og lagring i forbindelse med tungregning.

UiOs nettsted

UiOs nettsted er jo ikke primært en lagringsløsning, men en publiseringsløsning. Likevel kan nettstedet brukes til internt arbeid og oppbevaring av møtereferater, rapporter, arbeidsdokumenter og andre administrative dokumenter som skal være enkelt tilgjengelig for mange. Det som er viktig å huske på, er at alt som ligger på nettstedet, potensielt kan åpnes for verden og bli søkbart for Google. Det er derfor viktig at du vurderer det du vil legge på UiOs nettsted med hensyn til sikkerhet og tilgangsstyring. Kontroller alltid at riktige tilgangsrettigheter er satt før du legger ut informasjon på UiOs nettsted. Er du usikker på bruk av løsningen, eller lurer på hvordan du skal vurdere sikkerhetsbehovet for informasjon, kontakter du din nærmeste leder eller enhetens nettredaktør før du legger noe ut på nettstedet.

Hva bruker jeg harddisken i maskinen til?

På UiO er intern harddisk (/C:-disk/D:-disk) er ment for programvare og andre systemfiler. Ikke lagre dokumenter på harddisken på maskinen du bruker på UiO. Hvis du lagrer dokumenter her, blir de borte hvis harddisken går i stykker eller datamaskinen blir stjålet. Det blir ikke tatt sikkerhetskopi av lokale harddisker. 

Personlige dokumenter

Personlige dokumenter og filer er det best om du oppbevarer hjemme, jmf IT-reglementetes pkt. 3.3

Hva med DropBox, Google Drive og skytjenester?

UiO anbefaler at du bruker UiOs lagringsløsninger og løsninger der du kan logge inn med UiO-brukernavn og -passord til oppbevaring av UiO-relatert informasjon. Les mer om skytjenestene der du kan logge inn med UiO-brukernavn og -passord.  

Publisert 13. okt. 2016 13:59 - Sist endret 7. feb. 2020 16:42