English version of this page

Autotekst – automatisk transkribering av tale til tekst

Hva er Autotekst?

Autotekst-logoen

Autotekst.uio.no er en UiO-utviklet tjeneste for automatisk transkribering av tale til tekst ved bruk av Googles tjeneste Speech to Text.

Tjenesten brukes til teksting av video. Det forenkler prosessen med å sette undertekster til videoer ved å gi deg et utgangspunkt og tekst synkronisert med lyden til videoen.

Autotekst kan også brukes til å transkribere lydfiler, for eksempel opptak gjort med tjenesten Diktafon.

Vi vil gjerne ha din tilbakemelding om tjenesten.

Ta i bruk

Retningslinjer for bruk av Autotekst

  • Fri bruk av UiOs ansatte og studenter. Kan bestilles til til andre i UH-sektoren.
  • Tjenesten skal kun brukes til data som eies av UiO. Er du tilknyttet en annen institusjon, setter du deg inn i reglene som gjelder der.
  • Ta gjerne kontakt hvis du planlegger å autotekste store mengder lyd

Søk i brukerveiledningene

Søk i veiledningene

Se Autotekst i bruk

Video av hvordan du bruker Autotekst til å sette undertekster i Vortex.

Eksempler

Eksempel-videoer tekstet på norsk og engelsk.