Versjon 2.1.1 av Forelesningsopptak-2

Versjon 2.1.1 ble lagt ut i Software center og på VDI 20. mars 2020.

Endringer i versjon 2.1.1

Brukerrelevante endringer

 • Forbedring av tekster i programmet og spesielt dialogboksene
 • Tilpasning slik at dialogene ikke går utenfor knappene
 • Implementert lenker i dialogboksene slik at man f.eks. kan henvise til hjelpesider eller emnesider
 • Start/pause/fortsett-knappene i "Gjør opptak"-fanen disables i 2 sekunder etter trykk, for å ikke tillate brukeren å trykke på knappene flere ganger, som kunne føre til problemer under opptak
 • Lagt til splashscreen for å vise at programmet laster hvis maskinen er treg

Tekniske endringer

 • Satt Copyright-tekst i applikasjonen
 • Forbedret loggføring på klientmaskinene
 • Forbedret release av versjoner med egen pipeline og git tags
 • VDI-versjon bygges automatisk parallelt ved siden av standard bygg
 • Implementert sjekk av om klienten er en fellesmaskin, som da triggerer et lignende løp som som med VDI bygg, egne tekster rundt behandling av rød data og skrudd av backup av opplastede opptak
 • Forbedret deteksjon av oppløsning på Windows-maskiner
 • Implementert slik at opptaksmappe (C:\Forelesningsopptak-2\brukernavn) kan inneholde mellomrom
 • Oppdatert readme
 • Sikkerhetsoppdateringer av biblioteker
 • Muliggjort å overkjøre sti til FFmpeg fil og parametere til opptakskallet
 • Justert på opptakskall blant annet for å fikse problemer som oppstod på VM instanser
Publisert 6. apr. 2020 09:12 - Sist endret 6. apr. 2020 09:12