Versjon 2.2.1 og 2.2.3 av Forelesningsopptak-2

Ny versjon (2.2.3) ble lagt ut i Software center og på VDI 3. april.

Ny versjon (2.2.1) ble lagt ut i Software center og på VDI 26. mars 2020.

Endringer i versjon 2.2.3

  • Programmet husker ved oppstart språkvalg fra forrige gang brukeren kjørte programmet. 
  • Endring i frekvens av sletting av filer liggende på C:\Forelesningsopptak-2\ som en konsekvens av forberedelse til å kunne gjennomføre opptak av undervisning med fortrolige (røde) data. Sletting kjøres hver tirsdag etter følgende regler:
    • Filer under OpplastetBackup som er 15 dager gamle eller mer
      • Merk at kopi av opptak legges kun på OpplastetBackup på personlige maskiner etter versjon 2.2.1
    • Filer i øvrige mapper som er 10 dager gamle eller mer

Endringer i versjon 2.2.1

Versjonsnummer tilgjengelig nederst i applikasjonen

Bilde av versjonsnummer.
Versjonsnummeret står nederst til høyre.

For å gjøre det enklere å se hvilken versjon av Forelesningsopptak-2 man kjører, er det lagt til versjonsnummer nederst i applikasjonen. I tillegg kommer det en indikasjon på om man kjører på privat maskin, fellesmaskin eller VDI.

Forbedret tekst på knappen som tar deg til opplasting

Det oppstod forvirring blant brukerne når knappen for å gå videre til opplasting hadde tittel "Last opp". Teksten er derfor endret til "Gå til opplasting".

Bilde av modal som kommer når man har avsluttet opptaket.
Når man har stanset opptaket, er teksten for å gå videre til opplasting endret til "Gå til opplasting".

Kopi til av opplastet opptak tas ikke på fellesmaskiner eller VDI

Dersom man kjører Forelesningsopptak-2 på en fellesmaskin (f.eks. en auditorie-PC) eller på VDI blir det ikke tatt backup av opptaket etter opplasting til mappen OpplastetBackup. Dette som en forberedelse til å kunne gjennomføre opptak av undervisning med fortrolige (røde) data.

Publisert 6. apr. 2020 09:13 - Sist endret 6. apr. 2020 13:57