Versjon 2.2.4 av Forelesningsopptak-2

Ny versjon (2.2.4) ble lagt ut i Software center 6. april og kommer på VDI i løpet av april.

Endringer i versjon 2.2.4

  • Endring i datoer for emnesøk:
    • For å unngå å få treff på altfor mange emner i overgangen mellom semestrene, var applikasjonen satt opp slik at den i "Velg forelesning"-fanen kun hentet ut emner som har undervisningsaktiviteter 14 dager frem eller tilbake i tid. Ved overgangen til digital hjemmeundervisning viste dette seg å være problematisk fordi man hadde undervisning som startet over påske som man ønsket å forberede tidligere.
    • Emnesøk er derfor endret til å hente all undervisning som har aktiviteter 14 dager tilbake i tid og 50 dager frem i tid.
  • Slettefrekvens på alle opptaksmapper og loggmappe blir satt til å slette 15 dager gamle filer.
Publisert 6. apr. 2020 13:45 - Sist endret 6. apr. 2020 13:45