Versjon 2.5.2 av Forelesningsopptak-2

Ny versjon ble lagt ut i Software Center 15. januar.

Endringer i versjon 2.5.2

I denne versjonen har vi gjort noen forbedringer:

  • Utvalget av emner som hentes ut i listen over tilgjengelige emner er utvidet:
    • Tidligere hentet man emner som hadde en undervisningsaktivitet i TP femti dager frem eller fjorten dager tilbake i tid. Ettersom det var behov for å ta opp og legge ut undervisningsvideoer også etter at undervisningen var avsluttet ble dette utvidet til å hente emner som har undervisningsaktiviteter femti dager tilbake i tid.
  • Det er rettet en feil der man ikke alltid kunne se hvilket semester emnet hørte til når både vår- og høstversjonen av emnet dukket opp i emnelisten. 
Publisert 15. jan. 2021 12:43 - Sist endret 15. jan. 2021 12:50