Brukerdokumentasjon for Forelesningsopptak

Dette dokumentet gir en detaljert beskrivelse tjenesten Forelesningsopptak. For en rask guide til hvordan man gjennomfører et forelesningsopptak, se guide til Forelesningsopptak.

Om tjenesten

Tjenesten Forelesningsopptak gir forelesere ved UiO muligheten til å gjøre opptak av skjerm og lyd (fra mikrofon/PC) fra forelesningene, og å få opptaket publisert automatisk i timeplanen til emnet. Tjenesten består av:

 • en applikasjon for å ta opp lyd og skjerm fra en forelesning
 • funksjonalitet for å laste opp et forelesningsopptak og knytte det til et emne og en forelesning i Vortex
 • funksjonalitet for å vise frem et forelesningsopptak i timeplanen og i Mine Studier

Om applikasjonen Forelesningsopptak

Applikasjonen kan installeres på Windows-PC-er i auditoriene på UiO. For å kunne benytte applikasjonen må du:

 1. ha en UiO-bruker
 2. ha tilgang til semestersiden til emnet du underviser i

Når tjenesten er installert på PC-en i auditoriet, kan den startes ved å finne applikasjonen i startmenyen, eller dobbeltklikke på ikonet på desktopen, se figur 1.

Ikon for applikasjonen Forelesningsopptak
Figur 1: Ikon for applikasjonen forelesningsopptak.

Pass på at skjermoppløsningen er på maks 1920x1200 og display er på maks 100% for å være sikker på å få med hele skjermbildet i opptaket. Les mer om hvordan du kan kontrollere skjermoppløsningen på maskinen.

Velg emne og forelesning

På første fane i applikasjonen velger man hvilket emne og hvilken forelesning opptaket skal knyttes til. Disse dataene benyttes til å sørge for at opptaket publiseres på rett sted i timeplanen for emnet og i studentenes timeplan i Mine Studier.

Fanen "Velg forelesning".
Figur 2: "Velg forelesning": Her velger man hvilket emne og hvilken forelesning man skal gjøre opptak av.

Velg emne

Under "Velg emne" kommer det opp to kategorier: "Dine emner" og "Andre emner":

 • "Dine emner" lister ut emnene du er registrert som foreleser på i inneværende semester.
 • "Andre emner" lister ut alle aktive emner, dvs. emner som har undervisning to uker frem eller tilbake i tid.

Du kan velge et emne ved å skrive inn emnekoden/navnet på emnet i feltet og søke frem riktig emne, eller ved å scrolle gjennom lista ved å trykke på pilen til høyre på boksen.

Dersom et emne har flere terminer, vil termin være angitt etter emnekoden, for eksempel som "MED1100 - Termin 1".

Bilde som viser hvordan menyen for "Velg emne" ser ut.
Figur 3: Emnene man er registrert som underviser for listes øverst under "Dine emner". Under "Andre emner" vises alle andre emner på UiO.

Ingen tilgang

Dersom du ikke har tilgang til semestermappen til emnet i Vortex vil du få beskjed om dette når du har valgt et emne. Du kan likevel velge å gjøre et opptak. Dersom du fremdeles ikke har tilgang når opptaket er ferdig kan du velge å lagre lokalt på maskinen du er på. Du vil da få en beskjed på skjermen og på e-post om hvor filen er plassert så du kan hente den ut.

Velg forelesning

Under "Velg forelesning" listes alle forelesningene til emnet i inneværende semester, basert på data fra timeplanleggingssystemet TP. Her velger du den forelesningen du ønsker å knytte opptaket til.

Dersom forelesningen du skal ha ikke dukker opp, kan det være at den ikke er registrert i TP. I så fall er det en mulighet å knytte opptaket til en annen forelesning i rekken og velge å laste opp opptaket som upublisert. Når TP er oppdatert med forelesningen, kan du knytte opptaket til riktig forelesning i Vortex og deretter publisere den.

Når emne og forelesning er valgt, går man automatisk videre til neste fane, "Gjør opptak".

Gjør opptak

Den andre fanen i applikasjonen styrer selve opptaket av forelesningen.

Øverst kan du se hvilket emne og hvilken forelesning som er valgt. Dersom noe er feil, kan du gå tilbake til fanen "Velg forelesning" og rette på dette før du starter opptaket.

Bildet viser fanen "Gjør opptak".
Figur 4: "Gjør opptak": Her starter man opptaket av forelesningen ved å trykke på den røde knappen for opptak.

Den røde knappen brukes til å starte opptak av forelesningen. Det som tas opp er skjermbildet og lyd fra mikrofonen/PCen. Merk at hvis du har flere skjermer, er det kun primærskjermen det blir tatt opptak av.

Når du starter opptaket, blir applikasjonen lagt ned og er tilgjengelig fra oppgavelinjen nederst. Du får også tilgang til en minimert meny hvor du kan pause, starte igjen eller stoppe opptaket (se figur 5).

Bilde som viser minimert meny tilgjengelig fra oppgavelinjen nederst.
Figur 5:Minimert meny som er tilgjengelig mens opptaket pågår. Her kan man pause, starte igjen eller stoppe opptaket.

Når opptaket er startet, byttes den røde knappen ut med en knapp for å pause og en knapp for å stanse opptaket. Under knappene vises tiden for hvor lenge opptaket har vart.

Bilde som viser pause- og stopp-knappen i applikasjonen.
Figur 6: Når opptaket er startet, kan man velge mellom å pause eller å stanse opptaket.

Dersom man pauser opptaket, blir pauseknappen byttet ut med en knapp for å fortsette opptaket. Tiden under knappene viser samlet opptakstid.

Bilde som viser knapper for å fortsette eller stanse opptaket i applikasjonen.
Figur 7: Hvis opptaket er pauset, kan man velge mellom å fortsette opptaket eller å stanse det.

Nederst på siden er det en lenke for å starte opptaket på nytt. Dersom man trykker på denne mens opptaket er i gang, pauses opptaket og man får opp to valg:

 • Start på nytt med forvalgt forelesning: Her slettes opptaket som er gjort til nå, og du kan starte nytt opptak med samme emne og forelesning.
 • Start på nytt med ny forelesning: Her slettes opptaket som er gjort til nå, og du blir sendt tilbake til Velg forelesning-fanen for å velge emne og forelesning på nytt.

Dersom du ønsker å fortsette opptaket og beholde opptaket som er gjort til nå, kan du gå ut av vinduet ved å klikke på ´X´øverst i høyre hjørne.

Bilde som viser menyen som kommer opp hvis man trykker på Avbryt-knappen.
Figur 8: Avbryt-menyen.

Når man er ferdig med opptaket og trykker på knappen for å stanse opptaket, stanses opptaket, og man får opp en meny med spørsmål om man ønsker å avslutte opptaket med to valg:

 • Dersom man velger "Ja", avsluttes opptaket og man går videre til opplastingsfanen
 • Dersom man velger "Nei", forblir man på opptaksfanen og kan fortsette opptaket
Bilde som viser dialogen som kommer opp når man stanser opptaket.
Figur 9: Dialogen som kommer opp når man stanser opptaket.

Last opp opptak

Når opptaket er fullført, kommer man til fanen for å laste opp opptaket. Øverst i fanen vises det hvilket emne og hvilken forelesning opptaket er knyttet til. Dersom man har valgt feil forelesning/emne, kan man gå til fanen for "Velg forelesning" for å endre emne/forelesning.

Varighet angir opptakets varighet. Dersom man har benyttet pause under opptaket, slås opptakene sammen til ett opptak før opplasting. Det er samlet opptakstid som vises her.

Tittel settes automatisk av applikasjonen, men du kan endre den dersom du ønsker. Tittelen blir navnet på lenken til forelesningsvideoen når den dukker opp som ressurs i timeplanen til studentene.

Ved opplasting kan du velge om opptaket skal lastes opp publisert eller upublisert på semestersiden:

 • Publisert: Dersom opptaket er publisert, blir det tilgjengelig for studentene i timeplanen fra det er lastet opp.
 • Upublisert: Dersom opptaket er upublisert, blir det ikke synlig i timeplanen før det publiseres. Dette kan være nyttig dersom man for eksempel ikke ønsker å ha opptaket tilgjengelig for studentene med en gang, eller man har behov for å redigere i opptaket.

Rettighetene for hvem som kan se opptaket settes på mappen i Vortex.

Nederst på siden er det to knapper:

 • Last opp: Applikasjonen begynner å laste opp forelesningsopptaket slik at det blir tilgjengelig i timeplanen til emnet.
 • Avbryt: Applikasjonen avsluttes og filene man har tatt opp slettes.
Bilde som viser fanen hvor man laster opp opptak.
Figur 10: Når opptaket er fullført, kan man laste det opp. Her kan man endre tittel på forelesningen og velge om det skal lastes opp publisert eller upublisert.

Opplasting

Når man har trykket på knappen "Last opp" starter opplasting av forelesningsopptaket. mens opptaket pågår, får man opp en fremdriftsviser som viser hvor langt opplastingen har kommet. Dersom man ikke ønsker å laste opp opptaket likevel, kan man trykke på knappen "Avbryt", da avbrytes opplastingen og opptaket slettes

Når opplastingen er fullført, oppdateres statusen i vinduet. Man får da to valg; "Nytt opptak" eller "Avslutt":

 • Nytt opptak: Applikasjonen nullstilles, og man kan starte et nytt forelesningsopptak
 • Avslutt: Applikasjonen avsluttes.
Bilse som viser at opplasting er ferdig.
Figur 11: Opplasting av filene er ferdig, og man kan velge å starte et nytt opptak, eller å avslutte applikasjonen.

Manglende tilgang til opplasting

Dersom man ikke har tilgang til å laste opp filen i forelesningsvideoer-mappen på semestersiden, vil det komme beskjed om dette når man trykker på knappen "Last opp" på Last opp opptak-fanen.

Bilde som viser dialogboksen som kommer opp dersom man ikke har tilgang til å laste opp filen på semestersiden.
Figur 12: Dialogboksen som kommer opp dersom man ikke har tilgang tili Vortex til å laste opp forelesningsopptaket.
Dersom du får registrert tilgang i Vortex, kan du prøve på nytt ved å trykke på knappen "Prøv på nytt". Eventuelt kan du velge "Lagre lokalt" for å lagre forelesningsopptaket på PC-en du er logget inn på. Hvis du velger å lagre filen lokalt får du opp en ny dialogboks som forteller hvor filen er lagret. Det blir også sendt en e-post til din UiO-bruker med informasjon om at filen er lagret og hvor du finner den.
Bilse som viser dialogboksen som kommer opp dersom man velger åagre filen lokalt.
Figur 13: Dialogboksen som kommer opp etter at man har lagret filen lokalt. Her kan man velge mellom å starte et nytt opptak, eller avslutte applikasjonen.

Etter opplasting

Kort tid etter at opplastingen er fullført, vil den bli tilgjengelig på semestersiden til emnet i mappen "Forelesningsvideoer". Dersom man valgte å publisere opptaket, blir det synlig i timeplanen til emnet basert på datoen til forelesningen. Når opptaket er ferdig lastet opp, vil man motta en e-post til sin UiO-bruker med informasjon om at opptaket er lastet opp, hvor det ligger og om det er publisert eller upublisert. Om ønskelig kan opptaket også lenkes opp i Canvas. Se veiledning for lenking/inkludering av video på sider i Canvas.

Bilde som viser fremvisning av forelesningsvideoen i timeplanen til emnet.
Figur 14: Når opptaket er lastet opp, blir det fremvist i timeplanen til emnet under Ressurser/pensum.
Publisert 30. mai 2017 14:06 - Sist endret 13. mars 2020 08:52