English version of this page

Forelesningsopptak fra Mac, privat PC eller annet ikke-driftet utstyr

Skal du ta opp undervisning fra din private PC eller Mac? Se hvordan du kan få tilgang til Forelesningsopptak via VMware Horizon Client.


Denne veiledningen er for de som bruker Mac, eller de som har en Windows-PC som ikke er driftet av UiO. Hvis din Windows-PC er driftet av UiO kan du installere Forelesningsopptak direkte på din maskin via Software Center.

1. Få tilgang til en maskin ved UiO

 1. For å få tilgang til en maskin ved UiO må du bruke VMware Horizon Client. Hvis du ikke har VMware Horizon Client installert kan du laste det ned. Følg lenken under for å laste ned programmet for ditt oprativsystem.
 2. Åpne installasjonsfilen du lastet ned og følg veiviseren for å installere programmet.
 3. Start VMware Horizon Client. Du vil finne det i startmenyen på Windows og i programmer på Mac.
 4. Den første gangen du starter VMware Horizon Client må du legge til UiO sin server.
  • Klikk på "Add Server"
   Skjermbilde av vindu med knapp for å legge til server
    
  • Fyll inn "view.uio.no" i vinduet som kommer opp og klikk "connect"
   Skjermbilde av vindu hvor man fyller inn serveradresse
    
  • Logg inn med ditt UiO-brukernavn og passord
   Skjermbilde av innlogging i VMware Horizon
    
  • Hvis programmet spør om å legge til snarveier for deg, kan du klikke "No" på Windows eller "Cancel" på Mac.
   Skjermbilde av spørsmålsdialog om snarveier
    
 5. Dobbeltklikk på "UiO Windows Desktop"
  • Merk at det kan ta en liten stund å koble til. Vær tålmodig!
   Skjermbilde av VMware Horizon Client
 6. Du er nå koblet til en maskin ved UiO og klar til å ta i bruk Forelesningsopptak.

2. Start Forelesningsopptak-applikasjonen

Trykk på ikonet for "Forelesningsopptak-2" på skrivebordet for å starte applikasjonen, eller finn applikasjonen i Start-menyen.

Bilde som viser ikonet for opptaksapplikasjonen på desktopen.
Ikonet for "Forelesningsopptak-2".

3. Velg emne og forelesning

 1. Velg hvilket emne du skal undervise i under "Velg emne".
 2. Velg deretter riktig forelesning under "Velg forelesning".
  • Her er det mulig å velge å ikke knytte forelesningsopptaket til en forelesning/undervisningsaktivitet. Ved å knytte forelesningsopptaket til en undervisningsaktivitet, blir den tilgjengelig for studentene i timeplanen på semestersiden og i Mine studier. Hvis du ikke velger en undervisningsaktivitet, blir videoen lastet opp til mappen "Forelesningsvideoer", men blir ikke lenket opp på nettsidene.
Sjermbilde som viser valg av emne og forelesning i applikasjonen.
"Velg forelesning": Her velger man hvilket emne og hvilken forelesning man skal ta opptak av.

4. Gjennomfør opptak av forelesningen

Skjermbilde av opptaksfanen.
 "Gjør opptak": Her starter man opptaket av forelesningen ved å trykke på den røde knappen for opptak.
Skjermbilde av startknapp og lydmåler i opptaksfanen
Opptaksknapp og lydmåler. Grønne streker viser at det kommer lyd fra mikrofon/lydinput.
 1. Sjekk at du har lydinput ved å se at lydmåleren viser grønt når du snakker.
  • Hvis ikke: Gå til lydinnstillinger og se til at du har gitt tilgang til at den virtuelle maskinen kan bruke din mikrofon.
 2. Trykk på den røde knappen for å starte opptak av forelesningen. Det blir da gjort opptak av det som skjer på skjermen og lyden fra mikrofonen. Applikasjonen blir lagt ned og er tilgjengelig fra oppgavelinjen nederst.
Skjermbilde som viser knappene for pause og stopp i opptaksfanen.
Når opptaket er startet, kan du velge mellom å pause eller å stanse opptaket.
Skjermbilde som viser knappene for start og stopp når opptaket er pauset i opptaksfanen.
Hvis opptaket er pauset, kan du velge å fortsette opptaket eller stanse det.

5. Avslutt opptaket

 1. Når forelesningen er ferdig, trykk på Stopp-knappen.
Skjermbilde av vindu som spør om du ønsker å fortsette opptak eller gå til opplasting.
Dialogboks etter å ha stanset opptaket. Velg "Last opp" for å fortsette til opplasting, eller "Fortsett opptak" hvis du ønsker å fortsette opptaket.

6. Last opp opptaket til timeplanen

 1. Trykk på "Last opp"-knappen for å laste opp opptaket til semestersiden. Dersom du ønsker kan du endre tittel på forelesningen før opplastning.
Skjermbilde av fanen man kommer til for opplasting av opptaket.
Når opptaket er fullført, må man laste det opp til nettsidene. Her kan du endre tittel på forelesningen, og velge om det skal lastes opp publisert eller upublisert.

 

Skjermbilde som viser vindu med status for opplasting.
Opptaket er ferdig lastet opp og du kan velge mellom å starte et nytt opptak eller å avslutte applikasjonen.

Merk at dersom du gjør opptak hjemmefra, kan opplasting ta lenger tid enn det som er estimert i opplastingsvinduet. Opptaket lastes fortsatt opp, så vent til du får beskjed om at opplasting er fullført.

Manglende tilgang til opplasting

Dersom du ikke har tilgang til å laste opp filen i forelesningsvideoer-mappen på semestersiden, vil det komme beskjed om dette når du trykker på knappen "Last opp" på Last opp opptak-fanen.

Skjermbilde som viser dialogboksen som kommer opp dersom man ikke har tilgang til å laste opp filen på semestersiden.
Dialogboksen som kommer opp dersom du ikke har tilgang i Vortex til å laste opp forelesningsopptaket.

Når du ikke har tilgang til å laste opp, blir opptaket lagret i en egen mappe og en e-post blir sendt til din UiO-bruker med informasjon om hvor opptaksfilen ligger. 

Dersom du blir gitt tilgang i Vortex, kan du prøve å laste opp på nytt ved å trykke på knappen "Prøv igjen".

Hvis ikke du får tilgang til å laste opp opptaket, kan du laste det opp manuelt ved en senere anledning. Velg "Finn videofil" for å åpne mappen hvor opptaket ligger lagret. Opptaket må flyttes til ditt hjemmeområde for at det ikke skal bli slettet når du kobler fra "UiO Windows Desktop". Se hvordan du kopierer filen til ditt hjemmeområde.

Feil ved opplasting

Det kan forekomme tekniske problemer som forårsaker at opptak ikke kan lastes opp. Hvis dette skjer vil du få beskjed om det når du klikker på "Last opp"-knappen.

Skjermbilde av dialogen som kommer om det skjer en feil ved opplasting
Dialogboksen som kommer opp dersom opptaket ikke kan lastes opp på grunn av tekniske problemer.

Velg "Prøv igjen" for å gjøre et nytt forsøk på å laste opp opptaket.

Hvis feilen ikke løser seg, kan du laste opp opptaket manuelt ved en senere anledning. Velg "Finn videofil" for å åpne mappen hvor opptaket ligger lagret. Opptaket må flyttes til ditt hjemmeområde for at det ikke skal bli slettet når du kobler fra "UiO Windows Desktop". Se hvordan du kopierer filen til ditt hjemmeområde.

Kopiering av videofil til hjemmeområde

Hvis du av en eller annen grunn ikke får lastet opp opptaket ditt på semestersiden til ement, blir opptaket midlertidig lagret lokalt. Opptaket blir slettet når du kobler fra maskinen ved UiO, derfor er det svært viktig at du kopierer filen over til ditt hjemmeområde.

 1. Ved å trykke på knappen "Finn videofil" åpnes mappen hvor filen er lagret. Høyreklikk på videofilen og velg "Copy"
  Skjermbilde av kopiering av videofil
   
 2. Finn ditt hjemmeområde ved å klikke på "This PC" i venstremenyen og dobbeltklikk på hjemmeområdet ditt.
  Skjermbilde av hvor hjemmeområdet ligger
   
 3. Velg mappen "pc"
  Skjermbilde av innholdet på hjemmeområdet
   
 4. Nå kan du finne et passende sted å lime inn filen, for eksempel i mappen "Videos"
  Skjermbilde av mappen "videos" på hjemmeområdet
   
 5. Høyreklikk inne i mappen og velg "Paste" for å lime inn videofilen.
  Skjermbilde av innliming av videofil på hjemmeområdet

7. Etter opplasting

Når opptaket er ferdig lastet opp, vil du motta en e-post til din UiO-bruker med beskjed om hvor opptaket er lastet opp.

Når et opptak har blitt lastet opp publisert i Vortex, blir det tilgjengelig i en mappe "Forelesningsvideoer" under semestersiden. Dersom du knyttet den til en forelesning/undervisningsaktivitet, blir opptaket lenket opp på timeplanen for emnet og kommer i studentens timeplan i Mine studier. 

Hvis du har lastet opp flere forelesningsopptak til samme sted i timeplanen, blir de sortert etter tittel.

Forelesningsvideoen blir også tilgjengelig i Canvas, se dokumentasjon om hvordan videoer fra semestermappen i Vortex vises frem i Canvas. Se også dokumentasjon om hvordan enkeltvideoer kan lenkes/inkluderes i sider i Canvas

Skjermbilde som viser hvordan forelesningsvideoen blir fremstilt i timeplanen til emnet.
Ditt opplastede opptak blir vist i timeplanen til emnet under Ressurser/pensum samt studentens timeplan i Mine studier.
Skjermbilde av Canvas med forelesningsvideoer
Dersom emnet bruker Canvas vil også videoene som blir lastet opp være tilgjengelig fra venstremenyen i Canvas.

8. Koble fra UiO Windows Desktop

Når du er ferdig med å bruke Forelesningsopptak kan du koble fra maskinen ved UiO.

 • Åpne startmenyen og klikk knappen "Disconnect VDI".
  Skjermbilde av startmenyen på Windows
   
 • Klikk på støpsel-ikonet for å koble fra UiOs server
  Skjermbilde av VMware Horizon Client
Publisert 12. mars 2020 13:21 - Sist endret 11. aug. 2021 09:55