English version of this page

Rask guide til Forelesningsopptak-2

En steg-for-steg beskrivelse av hvordan du gjennomfører opptak og opplasting av en forelesning.

Trenger du å installere Forelesingsopptak-2, se installeringsveiledningen. 


For en lengre beskrivelse av tjenesten, se detaljert brukerdokumentasjon

Har du Mac eller en udriftet Windows-PC, se bruk av Forelesningsopptak fra privat PC


1. Start applikasjonen

 1. Logg inn på PCen med din UiO-bruker.
 2. Trykk på ikonet for Forelesningsopptak-2 på skrivebordet for å starte applikasjonen, eller finn applikasjonen i Start-menyen.
Bilde som viser ikonet for opptaksapplikasjonen på desktopen.
Ikonet for "Forelesningsopptak-2".

Hvis du skal ta et langt opptak hjemmefra, for eksempel tilsvarende en dobbelttime med undervisning, anbefaler vi at du tar det i to deler og laster det opp mellom hver gang. 

2. Velg emne og forelesning

 1. Velg hvilket emne du skal undervise i under Velg emne.
 2. Velg deretter riktig forelesning under Velg forelesning.
  • Her er det mulig å velge å ikke knytte forelesningsopptaket til en forelesning/undervisningsaktivitet. Ved å knytte forelesningsopptaket til en undervisningsaktivitet, blir den tilgjengelig for studentene i timeplanen på semestersiden og i Mine studier. Hvis du ikke velger en undervisningsaktivitet, blir videoen lastet opp til mappen Forelesningsvideoer, men blir ikke lenket opp på nettsidene.
Sjermbilde som viser valg av emne og forelesning i applikasjonen.
Velg forelesning: Her velger man hvilket emne og hvilken forelesning man skal ta opptak av.

3. Klargjør for opptak

Skjermbilde av opptaksfanen.
 Gjør opptak: Her starter man opptaket av forelesningen ved å trykke på den røde knappen for opptak.
Skjermbilde av startknapp og lydmåler i opptaksfanen
Opptaksknapp og lydmåler. Grønne streker viser at det kommer lyd fra mikrofon/lydinput.
 1. Sjekk at du har lydinput ved å se at lydmåleren viser grønt når du snakker.
 2. Hvis du har oppsett med flere skjermer, velg hvilken skjerm du skal ta opptak av. Vi anbefaler at du gjør klar powerpointen så du ser hvilken skjerm den kommer på.
Skjermbilde av opptaksfanen med to skjermer.
Dersom man har flere skjermer, må man velge hvilken skjerm man skal ta opptak av. Hvis du er usikker på hvilken skjerm som er hvilken, kan du bevege på vinduene inne i skjermen for å se hvilken som beveger seg.

Feil ved bruk av flere skjermer

I enkelte tilfeller kan det være utfordringer med opptak på skjerm nummer 2, da får man opp en feilmelding.

Skjermbilde av feilmelding ved bruk av skjerm nummer 2.
Feilmelding som kommer hvis opptaksløsningen har problemer med skjerm nummer 2.

Den vanligste feilen er at opptak ikke fungerer hvis skjerm nummer 2 har høyere skalering enn skjerm nummer 1. For å fikse dette kan du gå til Display Settings ved å søke i søkefeltet ved Windows-knappen nederst på skrivebordet. Sørg for at skjerm nummer 2 har maksimalt samme skalering som skjerm nummer 1.

Skjermbilde av Display-menyen i Windows.
I Display settings på Windows kan du sjekke hvilken skalering som er satt for skjerm 1 og 2 og sørge for at skjerm 2 ikke har høyere skalering enn skjerm 1.

Se hvordan du kan få med video av deg selv i forelesningsopptaket ved å bruke Windows-applikasjonen Kamera

Dersom du ønsker, er det mulig å få med video av seg selv i opptaket ved å bruke applikasjonen Kamera på Windows. Følg instruksene under og gjør alt klart før du starter opptaket av forelesningen.

 1. Finn Kamera-applikasjonen i Windows ved å søke etter Kamera.
 2. Åpne Kamera og juster bredden slik at den tar opp en passende mengde av skjermen. Sett den i videomodus, men ikke start opptak med Kamera-applikasjonen.
 3. Åpne powerpointen du skal bruke i forelesningen, og tilpass så den tar opp resten av skrivebordet.
 4. I Powerpoint i menyen Slide show velger du Set up slide show og huker av for Browsed by an individual (window) under Show type
  Skjermbilde av Powerpoint, styre størrelsen på presentasjonen.
  Under Slide show -> Set up slide show kan du styre at presentasjonen ikke går over hele skjermen.

   

 5. Gjør klar powerpointen ved å starte slideshow.
 6. Nå er du klar til opptak hvor du får med video av deg selv.
Skjermbilde av Kamera og powerpoint ved siden av hverandre.
Slik ser det ut når du har Kamera og powerpoint åpent ved siden av hverandre.

4. Gjennomfør opptak av forelesningen

 1. Trykk på den røde knappen for å starte opptaket av forelesningen. Det blir da gjort opptak av det som skjer på skjermen og lyden fra mikrofonen. Applikasjonen blir lagt ned og er tilgjengelig fra oppgavelinjen nederst.
Skjermbilde som viser knappene for pause og stopp i opptaksfanen.
Når opptaket er startet, kan man velge mellom å pause eller å stanse opptaket.
Skjermbilde som viser knappene for start og stopp når opptaket er pauset i opptaksfanen.
Hvis opptaket er pauset, kan man velge mellom å fortsette opptaket eller å stanse det.

5. Avslutt opptaket

Når forelesningen er ferdig, trykk på Stopp-knappen.

Skjermbilde av vindu som spør om du ønsker å fortsette opptak eller gå til opplasting.
Dialogboks etter å ha stanset opptaket. Velg Last opp for å fortsette til opplasting, eller Fortsett opptak hvis du ønsker å fortsette opptaket.

6. Last opp opptaket til timeplanen

Trykk på Last opp-knappen for å laste opp opptaket til semestersiden. Dersom du ønsker kan du endre tittel på forelesningen før opplastning.

Skjermbilde av fanen man kommer til for opplasting av opptaket.
Når opptaket er fullført, må man laste det opp til nettsidene. Her kan man endre tittel på forelesningen og velge om det skal lastes opp publisert eller upublisert.

 

Skjermbilde som viser vindu med status for opplasting.
Opptaket er ferdig lastet opp og man kan velge mellom å starte et nytt opptak eller å avslutte applikasjonen.

Merk at dersom man tar opptak hjemmefra kan opplasting ta lenger tid enn det som er estimert i opplastingsvinduet. Opptaket lastes fortsatt opp, så vent til du får beskjed om at opplasting er fullført.

7. Etter opplasting

Når opptaket er ferdig lastet opp, vil du motta en e-post til din UiO-bruker med beskjed om hvor opptaket er lastet opp.

Når et opptak har blitt lastet opp publisert i Vortex, blir det tilgjengelig i en mappe Forelesningsvideoer under semestersiden. Dersom du knyttet den til en forelesning/undervisningsaktivitet, blir opptaket lenket opp på timeplanen for emnet og kommer i studentens timeplan i Mine studier. 

Hvis du har lastet opp flere forelesningsopptak til samme sted i timeplanen, blir de sortert etter tittel.

Forelesningsvideoen blir også tilgjengelig i Canvas, se dokumentasjon om hvordan videoer fra semestermappen i Vortex vises frem i Canvas. Se også dokumentasjon om hvordan enkeltvideoer kan lenkes/inkluderes i sider i Canvas

Forelesningsopptak kan også lastes opp i etterkant.
Se tjeneste for opplasting av undervisningsvideo.

Skjermbilde som viser hvordan forelesningsvideoen blir fremstilt i timeplanen til emnet.
Når opptaket er lastet opp, blir det fremvist i timeplanen til emnet under Ressurser/pensum samt studentens timeplan i Mine studier.
Skjermbilde av Canvas med forelesningsvideoer
Dersom emnet bruker Canvas vil også videoene som blir lastet opp være tilgjengelig fra venstremenyen i Canvas.
Publisert 11. mars 2020 13:56 - Sist endret 7. nov. 2022 19:04