English version of this page

Rask guide for forelesningsopptak

Dette dokumentet gir en steg-for-steg beskrivelse av hvordan man gjennomfører et forelesningsopptak. Se brukerdokumentasjonen for en mer detaljert beskrivelse av tjenesten.

1. Start applikasjonen

Før du starter er det viktig at du er logget på forelesnings-PC-en med din egen UiO-bruker.

Trykk på ikonet for "Forelesningsopptak" på skrivebordet for å starte applikasjonen, eller finn applikasjonen i Start-menyen.

Bilde som viser ikonet for opptaksapplikasjonen på desktopen.
Figur 1: Ikonet for "Forelesningsopptak".

Pass på at skjermoppløsningen er på maks 1920x1200 og display er på maks 100% for å være sikker på å få med hele skjermbildet i opptaket. Les mer om hvordan du kan kontrollere skjermoppløsningen på maskinen.

2. Velg emne og forelesning

  1. Velg hvilket emne du skal undervise i under "Velg emne".
  2. Velg deretter riktig forelesning under "Velg forelesning".
Bilde som viser valg av emne og forelesning i applikasjonen.
Figur 2: "Velg forelesning": Her velger man hvilket emne og hvilken forelesning man skal ta opptak av.
Bilde som viser hvordan emnene man kan velge mellom presenteres for brukeren.
Figur 3: Emnene man er registrert som underviser for listes øverst under "Dine emner". Under "Andre emner" vises alle andre emner på UiO.

3. Gjennomfør opptak av forelesningen

Trykk på den røde knappen for å starte opptaket av forelesningen (se figur 4). Det blir da gjort opptak av det som skjer på skjermen og lyden fra mikrofonen. Applikasjonen blir lagt ned og er tilgjengelig fra oppgavelinjen nederst, eller fra en minimert meny (se figur 7) hvor du kan pause, fortsette, eller stoppe opptaket (se figur 5 og 6).

Merk at hvis du har flere skjermer, er det kun primærskjermen det blir tatt opptak av.

Bilde som viser hvordan man starter opptak av forelesningen.
Figur 4: "Gjør opptak": Her starter man opptaket av forelesningen ved å trykke på den røde knappen for opptak.
Bilde som viser knappene for pause og stopp i applikasjonen.
Figur 5: Når opptaket er startet, kan man velge mellom å pause eller å stanse opptaket.
Bilde som viser knappene for start og stopp når opptaket er pauset i applikasjonen.
Figur 6: Hvis opptaket er pauset, kan man velge mellom å fortsette opptaket eller å stanse det.
Bilde av minimert meny for å styre opptaket.
Figur 7: Den minimerte menyen for å styre opptaket er tilgjengelig fra oppgavelinjen.

Når forelesningen er ferdig, trykk på Stopp-knappen.

Figur 8: Dialogboks etter å ha stanset opptaket. Velg ja for å fortsette til opplasting, eller nei hvis du ønsker å fortsette opptaket.

4. Last opp opptaket til timeplanen

Bilde som viser fanen man kommer til for opplasting av opptaket.
Figur 9: Når opptaket er fullført, må man laste det opp til nettsidene. Her kan man endre tittel på forelesningen og velge om det skal lastes opp publisert eller upublisert.

Endre tittel på opptak 

Før opptaket lastes opp kan du endre tittel på opptaket (se figur 9). Tittelen er navnet på lenken til opptaket som dukker opp i timeplanen på semestersiden.

Last opp publisert/upublisert

Du kan velge om opptaket skal lastes opp publisert eller upublisert på semestersiden (se figur 9). Dersom opptaket er publisert, vil det bli tilgjengelig i timeplanen fra det blir lastet opp. Dersom opptaket er upublisert, vil det ikke være synlig i timeplanen før det publiseres. Hvem som har tilgang til opptaket styres av rettighetene på mappen "Forelesningsvideoer" under semestersiden i Vortex.

Last opp opptaket

Trykk på knappen "Last opp" for å laste opp forelesningsopptaket til semestersiden.

5. Opplasting

Opptaket lastes nå opp i Vortex, du får informasjon om status på opplastingen (se figur 10).

Bilde som viser vindu med status for opplasting.
Figur 10: Opptaket er ferdig lastet opp og man kan velge mellom å starte et nytt opptak eller å avslutte applikasjonen.

7. Etter opplasting

Når opptaket er ferdig lastet opp, vil du motta en e-post til din UiO-bruker med beskjed om hvor opptaket er lastet opp og om det er publisert eller upublisert.

Når et opptak har blitt lastet opp publisert i Vortex, blir det tilgjengelig i en mappe "Forelesningsvideoer" under semestersiden. Basert på dato for forelesningen, blir opptaket lenket opp på timeplanen for emnet (se figur 11). Om ønskelig kan opptaket også lenkes opp i Canvas. Se veiledning for lenking/inkludering av video på sider i Canvas.

Bilde som viser hvordan forelesningsvideoen blir fremstilt i timeplanen til emnet.
Figur 11: Når opptaket er lastet opp, blir det fremvist i timeplanen til emnet under Ressurser/pensum.
Publisert 30. mai 2017 14:06 - Sist endret 13. mars 2020 08:50