Installasjon av Forelesningsopptak-2


Denne veiledningen er for de som har en UiO-driftet PC. Skal du ta opp undervisning fra din private PC eller Mac kan du bruke Forelesningsopptak via VMware Horizon.


Krav til maskinvare

  • Maskinen må være UiO-installert Windows 10
  • Maskinen må være tilkoblet internett

Installasjon av tjenesten

Tjenesten installeres via Software Center.

1. Gå til søkefeltet nederst i venstre hjørne på menylinjen. Søk etter Software Center og åpne applikasjonen.

2. Under Applications i Software Center finner du Forelesningsopptak-2. Dobbeltklikk på applikasjonen for å installere den.

Se instruksjonsvideo for hvordan du installerer Forelesningsopptak-2:

 

Mikrofon

Løsningen bruker første kilde for lyd-input slik operativsystemet har definert tilgjengelige valg. Har du ikke mikrofon, kan du kjøpe eller for eksempel bruke ørepropper, som du bruker med telefonen din, som har innebygd mikrofon.

Test etter installasjon

Etter å ha installert tjenesten må man gjennomføre et opptak for å sjekke at lyd fra mikrofon er korrekt oppkoblet og at opptak fungerer.

Den enkleste måten å teste på er å velge et emne man ikke har tilgang til og gjennomføre et opptak. Når du klikker "Last opp" vil ikke videofilen kunne lastes opp til timeplanenen på grunn av manglende tilgang. Videofilen blir midlertidig lagret lokalt på maskinen, og du kan se på den for å kontrollere at lyd og bilde fungerte.

Mapper for lagring av opptak

Tjenesten bruker mappen C:\Forelesningsopptak-2\ til lagring av opptak underveis og i etterkant. I tillegg til opptaksfilene blir det lagret en json-fil per opptak som brukes i forbindelse med opplasting av opptaket til Vortex.

Det er fire mapper for lagring av opptak:

  • UnderOpptak: Her lagres filene mens opptaket pågår. Hvis man har pause i opptaket blir det lagret en ny fil her når man starter igjen.
  • OpplastetBackup: På personlige maskiner lagres det en backup av opptaket etter endt opplasting til Vortex. Merk at det ikke lagres backup av opptaket her på VDI-maskiner eller fellesmaskiner (f.eks. en auditorie-PC).
  • IkkeOpplastet: Her lagres opptakene som ikke kan lastes opp til Vortex pga. manglende tilgang.
  • FeiledeOpptak: Her blir opptak lagt dersom det har oppstått en feil underveis. F.eks. hvis det fortsatt ligger noen opptak under UnderOpptak-mappen ved oppstart flyttes disse filene til FeiledeOpptak.

Ryddejobb

For å unngå at disken går full kjøres det periodiske ryddejobber på maskinen som sletter gamle filer. Ryddejobben kjøres på tirsdager. Hvis det ikke er mulig å kjøre ryddejobben på tirsdagen (f.eks. fordi maskinen er avslått), kjøres den ved første anledning etterpå.

Filer som slettes er filer i mappene under C:\Forelesningsopptak-2\ som er 15 dager gamle eller mer.

Tilgang til opplastning

For å kunne laste opp forelesningsopptak til timeplanen må man ha skrivetilgang til Forelesningsvideoer-mappen på semestersiden til emnet. Studiewebredaktør på enheten kan kontaktes dersom man trenger hjelp til å sjekke/legge til tilgang på mappene.

Opplasting kan benyttes av alle som er ansatt ved UiO, eller har en ekstern tilknytning i SAP.  Om du hører til siste kategori kan du sjekke med Lokal-IT om du har tilgang.

Oppgradering til siste versjon av Forelesningsopptak-2

Når det blir lagt ut en ny versjon av Forelesningsopptak-2 blir dette registrert i versjonsloggen.

Den nye versjon av Forelesningsopptak-2 blir lagt ut i Software Center, og den skal normalt bli oppgradert på alle maskiner med Forelesningsopptak-2 påfølgende natt. I noen tilfeller kan det likevel hende at programvaren ikke blir oppdatert, for eksempel hvis man ikke har avsluttet programmet, eller hvis maskinen ikke står påslått og tilkoblet internett.

Dersom Forelesningsopptak-2 ikke har blitt automatisk oppdatert, kan du gjøre det manuelt ved å gå gjennom følgende steg:

  1. Start Software Center, enten ved å søke den opp i startmenyen eller med denne direktelenken.
  2. Finn Forelesningsopptak-2 under Applications og klikk på den.
  3. Klikk på Install-knappen. Software Center vil nå oppgradere programmet.
Publisert 11. mars 2020 13:56 - Sist endret 9. juni 2020 09:38