Ta i bruk tjenesten

Bruk av tjenesten

I auditorier/undervisningsrom

Tjenesten må være installert i auditoriet hvor opptaket skal gjøres. Dersom du er usikker på om tjenesten er installert i ditt auditorie, ta kontakt lokal-IT der du jobber.

På UiO-driftet PC

Har du en UiO-driftet PC kan du selv installere og ta i bruk Forelesningsopptak-2, se installasjonsveiledning.

På privat PC eller Mac

Hvis du har en privat PC eller Mac kan du likevel gjennomføre forelesningsopptak, se veiledning.

Publisert 7. juli 2017 13:30 - Sist endret 24. mars 2020 10:28