Ta i bruk tjenesten

Bruk av tjenesten

Tjenesten må være installert i auditoriet hvor opptaket skal gjøres. Dersom du er usikker på om tjenesten er installert i ditt auditorie, ta kontakt lokal-IT der du jobber.

Informasjon om installasjon og oppsett for lokal-IT.

 

Publisert 7. juli 2017 13:30 - Sist endret 30. aug. 2019 13:15