Kontaktveileder

IT-støtte for ansatte. Kontakt Lokal IT for å finne ut hvilket utstyr du kan benytte deg av.

Student-IT på fakultetene