Deling av filer på fellesområder

Når mange jobber sammen på det samme materialet er det hensiktsmessig å legge filene, dataene og dokumentene på et felles filområde, eller en felles nettverksdisk.

USIT har tilbud til forskningsgrupper, avdelinger, institutter og andre miljøer som har behov for å dele filer mellom seg. Den såkalte M:-disken er i utgangspunktet personlig, og det er ofte lurt å legge filene man arbeider med på et område man deler med andre som jobber med det samme. Fordelene er mange.

  • Alle har tilgang til filene fra alle datamaskiner
  • Området kan monteres på maskinen din automatisk
  • Man kan bestemme hvem som skal skrive og hvem som skal lese
  • Det tas sikkerhetskopi av filene
  • Dersom folk er på ferie eller bortreist, har man likevel tilgang til felles forskingsmateriale
  • Lokal IT kan være med å administrere innholdet og tildele rettigheter

Sjansen er stor for at din enhet allerede har en eller flere slike områder. Ta kontakt med din lokale IT-avdeling. Hvis du ikke har en lokal IT-avdeling, kan du ta kontakt med drifts- og brukerstøttesenteret Houston.

 
Publisert 23. mars 2011 11:44 - Sist endret 25. sep. 2013 11:22