Hvor skal jeg lagre dokumentene mine?

UiO tilbyr en rekke lagrings- og fildelings- og samhandlingstjenester. Du velger den eller de som passer best til dine behov. Hva dokumenter inneholder, og hvordan de skal brukes, avgjør hvordan det skal lagres eller oppbevares.

Sikkerhet først! Informasjon med beskyttelsesbehov må lagres riktig.

Informasjon med beskyttelsesbehov er i denne sammenhengen er data som kan skade enkeltpersoners eller UiOs omdømme, sikkerhet eller på annen måte være til belastning om den kommer uvedkomne i hende, eller som omfattes av krav i norsk lov.

UiOs løsninger

  • Hjemmeområde
  • Fellesområde
  • "Forskerlagring"
  • UiOs nettsted
  • TSD (tjenester for sensitive data)

Skyløsninger

Skytjenester med UiO-pålogging:

  • Office 365 med OneDrive
  • Box.com
  • UiO-Dropbox

Ikke legg informasjon med beskyttelsesbehov i skyløsninger, og ikke bruk andre skyløsninger enn disse til UiO-relatert informasjon.

Andre behov

Hvis du skal bestille lagringsplass på servere eller har andre behov innenfor lagring av store mengder data, kan du lese om Lagringsløsninger på UiO, eller kontakte USIT-gruppen med ansvar for lagring, på lagringstjenester@hjelp.uio.no. Husk at du ikke bør lagre/oppbevare eller dele informasjon knyttet til din virksomhet på UiO, på tjenester der du ikke logger inn med UiO-brukernavn og -passord.