Åpning av filer uten eller med ukjente filendinger

Dersom en fil ikke har en filending (typiske filendinger: .doc, .pdf, .mp3 ), eller har en filending som maskinen ikke kjenner til, må du velge hvilket program maskinen skal bruke til å åpne filen med.

I dette eksempelet har vi en fil med filendingen .odt, som maskinen ikke kjenner til og ikke vet hvordan/hvor den skal åpne. Typisk for filer uten eller med ukjent filending er at ikonet blir seende slik ut:

For å åpne denne filen må du først finne ut hvilket program du kan bruke. Du kan sjekke filendinger f.eks. her: http://filext.com/

I dette eksempelet er det MS Office Word som er riktig program. Alle maskinene ved UiO kan åpne .odt filer.

Slik gjør du:

 

Dobbelt-klikk på filen:

 

Velg "Select the program from a list" og trykk "OK":

program2

 

Velg det aktuelle programmet, hak av på "Always use the selected program to open this kind of file" og trykk "OK":

Program

 

Nå vet maskinen at den alltid skal bruke MS Office Word til å åpne .odt filer, slik at du kan åpne filer med denne filendingen på "vanlig" måte neste gang.

 

Publisert 11. mars 2011 12:46 - Sist endret 25. sep. 2013 11:24