English version of this page

Betaling og fakturering

Vilkår for tilgang  

Det er en forutsetning for at man har spesifisert en budsjettdisponeringsmyndig person eller tilsvarende attestant før rettigheter til Google Cloud gis og et prosjekt kan påstarte.

Egen avtale med Google 

UiO har en egen avtale med Google som gjør at tjenesteforbruket  i Google Cloud samlet går til en faktura på UiO.

Spesifisert på organisasjonsenhet og prosjektnavn i Google Cloud vil forbruket av de enkelte tjenestene bli spesifisert på fakturaen fra Google. Basert på denne vil UiO internfakturere den en enkelte enhet på UiO.

Internfakturering

Normalt sett vil vi fakturere enhetene en til to ganger i året avhengig av forbruk. 

Egne avtaler kan gjøres dersom man ønsker å bli fakturert etter visse terskelverdier.

Kontakt tjenesteeier for spørsmål om dette.

Kontroll på forbruk 

Det forutsetter at prislisten for det aktuelle tjenesteneområdene i Google Cloud er lest og forstått før tjenester tas i bruk. Det skal også etableres rutiner for kontroll på forbruket. 

Tjenesteeier tar ikke ansvar for et eventuelt overforbruk.

Avslutning av en tjeneste

Det må meldes fra til tjenesteeier for Google Cloud på UiO når prosjektet opphører. Det er prosjektets eget ansvar å skru av den enkelte tjeneste, mens tjenesteeier vil sørge for å fjerne rettighetene til tjenestene i Google Cloud.

Merk at Google kan forbeholde seg rett til å la tjenester kjøre i X antall dager etter nedstegning.

Når man slutter på UiO

Tilgang til en tjeneste kan ikke overføres til en privat Google konto eller til et privat kredittkort. For dette må tjenesten etableres på nytt under en ny kontoeier.

Publisert 24. mai 2019 09:11 - Sist endret 28. mai 2019 08:56