Backup-sjekk på RHEL6

Vi har nå satt i gang sjekk av backup på RHEL6. Dette ligner på opplegget for RHEL5 og tidligere, men det er noen viktige endringer.

Skille mellom klient og server

Den viktigste endringen i forhold til opplegget for RHEL4/RHEL5 er at vi skiller på klient og server:

  • Klienter skal i utgangspunktet ikke ha backup. Det blir derfor ikke varslet for klienter som ikke er satt opp med backup.
  • Servere skal i utgangspunktet ha backup. Det blir varslet dersom en server ikke har backup, og det ikke er flagget at den ikke skal ha backup.

Med "klient" menes en en maskin av typen RHEL6 Workstation. En "server" er en maskin som er installert med RHEL6 Server.

Nye oppsetts- og flaggfiler

Oppsetts- og flaggfiler er endret for RHEL6. Filene har nå mer generiske navn:

RHEL4 / RHEL5 RHEL6 Effekt
/etc/usit/tsm.noclient /etc/uio/flag/disable.backup Denne filen er et flagg som forteller at det ikke skal tas backup av maskinen. Det blir da ikke varslet om manglende backup.
/etc/usit/tsm.ignore /etc/uio/conf/backup.ignore Liste over filsystemer som skal unntas fra backup, ett filsystem per linje.

 

Emneord: RHEL6, backup, TSM Av Trond H. Amundsen
Publisert 10. aug. 2011 19:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere