Nytt desktop-OS ved UiO: Fedora Linux

USIT innlemmer i dag Fedora Linux som desktop-OS ved siden av Red Hat Enterprise Linux (RHEL) for stasjonære og bærbare klienter. Fedora har mye til felles med RHEL (som er basert på Fedora), men inneholder mer og nyere programvare.

Hvorfor Fedora

Vi har sett et økende behov for et desktop-OS med mer tilgjengelig og nyere programvare enn det RHEL tilbyr. For å dekke dette behovet har vi valgt å støtte Fedora. Valget av Fedora, fremfor eksempelvis Ubuntu, begrunnes med at Fedora passer godt inn i eksisterende driftsomgivelser for RHEL6. Fedora og RHEL har mye til felles, som samme pakkesystem, pakkene heter det samme og filer har samme navn og ligger samme sted. Vi kan gjenbruke det aller meste av vårt driftsopplegg for RHEL6, og IT-organisasjonen får med Fedora testet ny funksjonalitet og teknologi som etter hvert kommer inn i neste versjon av RHEL.

Hvem kan bruke Fedora

Fedora støttes for å utvide desktop-tilbudet, og skal derfor ikke brukes som server. Fedora kan brukes der man bruker RHEL6 Workstation i dag, enten som stasjonær arbeidsstasjon eller laptop. Eneste unntak er arbeidsstasjoner på USIT som har særskilte privilegier. For øvrig bør IT-ansatte i USIT eller lokale IT-avdelinger vise forsiktighet ved bruk av Fedora til brukere eller maskiner med særskilte privilegier. Vi kan ikke forvente at de frivillige som vedlikeholder programvare i Fedora er like raske til å fikse sikkerhetshull som Red Hat er for sitt enterprise-OS, selv om de ofte er det.

Fedora er langt mer oppdatert, inneholder nyere og mer programvare, og oppdateres oftere enn RHEL. Dette har både positive og negative sider. Der RHEL ikke oppdaterer programvare for ikke å gjøre endringer som kan ødelegge for brukeren, har Fedora en annen filosofi. Programvaren i Fedora er mindre testet før den slippes, og det blir flere endringer underveis. Levetiden på OS-et er meget begrenset sammenlignet med RHEL. Mens en RHEL-versjon har en levetid på ti år fra den blir sluppet, har en Fedora-versjon levetid på ca. ett år. Ny Fedora-versjon kommer to ganger i året, mens det går ca. tre år mellom hver RHEL-versjon. Maskiner som kjører Fedora må derfor oppgraderes oftere enn tilfellet er for RHEL. Fedora er tidlig ute med ny teknologi, på godt og vondt.

USIT støtter ikke Fedora på lik linje med RHEL6 Workstation. Ressurssituasjonen tilsier at vi ikke kan yte like omfattende hjelp til brukere av Fedora som for RHEL. Selv om installasjons- og driftsopplegg er nesten identisk finnes det vesentlige forskjeller, og det forventes at Fedora-brukere i større grad klarer å løse problemer selv. I tillegg finnes andre begrensninger:

USIT tar gjerne imot feilmeldinger, forbedringsforslag o.l., men vi kommer til å være strengere når vi vurderer tidsbruk på Fedora-saker. Når dette er sagt, vi ønsker tilbakemeldinger, særlig nå som dette er nytt.

Installasjon og drift

På grunn av en feil i installasjonsprogrammet for Fedora 17, må man før installasjon av Fedora registrere maskinens MAC-adresse på sentral DHCP-server via bofh. Dette gjøres av IT-ansvarlig eller unix-drift@usit.uio.no. Ellers foregår installasjon av Fedora på samme måte som for RHEL6. Boot fra PXE, velg RHEL/Fedora kickstart installation (server/client) og deretter Fedora 17 Workstation eller Fedora 17 Laptop. For laptop har vi for Fedora obligatorisk diskkryptering. Dette vil også komme for RHEL6-laptop etter hvert. Driftsopplegget er det samme som for RHEL6, med CFEngine og det som hører med. IT-ansvarlige som har RHEL6-maskiner vil oppleve at driften av Fedora fungerer på samme måte.

Dokumentasjon

USIT kommer ikke til å lage like utfyllende dokumentasjon for Fedora som det vi har for RHEL. For det første er behovet mindre siden det ikke er snakk om server, for det andre har Fedora selv svært god dokumentasjon, og for det tredje vil veldig mye av den eksisterende dokumentasjonen for RHEL6 også gjelde for Fedora. Vi kommer til å oppdatere den eksisterende dokumentasjonen etter hvert der det finnes forskjeller mellom RHEL6 og Fedora.

Emneord: Fedora Av Trond Hasle Amundsen
Publisert 22. aug. 2012 11:50 - Sist endret 22. aug. 2012 12:26
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere