Adobe Reader på RHEL6 (oppdatert)

Inntil nylig har det vært problematisk å bruke Adobe Reader (også kalt Acroread) til å vise PDF-filer på RHEL6. Nå har vi funnet årsaken til problemet og har en løsning.

Installere Adobe Reader

Adobe Reader leveres av Red Hat, og det er enkelt å installere programmet. For å installere, kjør følgende kommando som root:

yum install acroread

Programmet startes enten fra menyen eller ved å kjøre kommandoen

acroread fil.pdf

Problemer ved kjøring

Dersom man ikke har gjort annet enn å installere Adobe Reader som vist over, vil man få følgende feilmeldinger:

(acroread:20469): GLib-WARNING **: getpwuid_r(): failed due to unknown user id (45150)
Gtk-Message: Failed to load module "pk-gtk-module": libpk-gtk-module.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Gtk-Message: Failed to load module "canberra-gtk-module": libcanberra-gtk-module.so: cannot open shared object file: No such file or directory
(acroread:4984): Gtk-WARNING **: Unable to locate theme engine in module_path: "clearlooks",

Alle feilmeldingene er relatert til at Adobe Reader er en 32bits applikasjon som kjører på et 64bits OS. Den første feilmeldingen er fatal og vil hindre Adobe Reader i å kjøre. Adobe Reader bruker nsswitch til å finne UID-en til brukeren, og da trenger den 32bits-versjon av aktuelle nsswitch-moduler. De andre tre er knyttet til manglende 32bits-versjon av biblioteker som programmet bruker.

Løsning

Løsningen er firedelt, med en løsning per feilmelding over. Den første (fatale) feilmeldingen fikses ved å installere 32bits-versjon av sssd-client:

yum install sssd-client.i686

Den andre feilmeldingen fikses slik:

yum install PackageKit-gtk-module.i686

Den tredje feilmeldingen fikses slik:

yum install libcanberra-gtk2.i686

Og den fjerde slik:

yum install gtk2-engines.i686

Disse kan slås sammen til en enkelt kommando:

yum install sssd-client.i686 PackageKit-gtk-module.i686 libcanberra-gtk2.i686 gtk2-engines.i686

Dette må gjøres på allerede installerte maskiner dersom man ønsker å bruke Adobe Reader.

Fikset for nye installasjoner

Vi har fikset installasjonsopplegget for RHEL6-klienter (stasjonære og bærbare) slik at de manglende komponentene blir installert fra starten. Det vil derfor ikke være nødvendig å utføre kommandoene angitt over for klienter som blir installert etter lørdag 18.juni 2011. Dette gjelder kun klienter, man må fremdeles fikse manuelt på ev. servere hvis man vil kunne kjøre Adobe Reader på disse.

Plugin for Firefox

Adobe Reader har en plugin for Firefox, slik at PDF-dokumenter kan leses i nettleseren via Adobe Reader. Dersom man ønsker å bruke denne funksjonaliteten, må pakken "acroread-plugin" installeres. Det gjøres slik (som root):

yum install acroread-plugin

Etter installasjon må Firefox restartes.

Alternativ PDF-leser: Evince

Adobe Reader er langt fra den eneste PDF-leseren tilgjengelig på Linux. RHEL6 har en utmerket PDF-leser i Evince, og denne foretrekkes ofte fremfor Adobe Reader. Evince er langt raskere enn Adobe Reader, og kan også lese Postscript-filer. Den mangler nok imidlertid litt av funksjonaliteten til Adobe Reader, men for de fleste oppgaver er den mer enn bra nok.

Emneord: RHEL6, Adobe Reader, Acroread, PDF Av Trond H. Amundsen
Publisert 18. juni 2011 16:24 - Sist endret 20. juni 2011 17:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere