Installasjon av Fedora 31

Dette dokumentet beskriver installasjon av Fedora 31 på UiO.

images/fedora31-650x275.jpg

1   Installasjon over nett

På UiO installerer vi Fedora over nettverk, ved hjelp av en lokal kopi av alle installasjonsfilene. Installasjonen benytter PXE (preboot execution environment) fra sentrale servere på UiO, slik at man i utgangspunktet er avhengig av dette for å installere.

Notat

UiO sitt PXE-system forutsetter at man har minst 25 GB med disk! Dessuten vil man ofte få problemer dersom det er mindre enn 2 GB med minne.

2   Boote fra PXE

2.1   Skru på PXE

PXE må være skrudd på for at dette skal fungere. Alle moderne maskiner i dag støtter PXE, men det kan tenkes at det ikke er påskrudd. Hvordan man i så fall skrur på PXE er forskjellig fra modell til modell, men i de fleste tilfeller innebærer det dette:

 1. Gå inn i BIOS-menyen
 2. Skru på PXE for nettkortet. Dette kalles normalt "Enable Network Boot" eller lignende.

2.2   Registrere MAC-adresse

Arbeidsstasjoner bruker DHCP for å få tak i sin IP-adresse. Denne kan være fast eller dynamisk, avhengig av bruksområde (laptop eller stasjonær).

Alle maskiner skal ha en fast IP-adresse når de er på trådnett på UiO (dvs. ikke trådløst nett). Dette gjelder også bærbare maskiner. Endel IT-avdelinger har fått tildelt rettigheter til å registrere MAC-adresser til maskiner på egne subnett. Ta derfor kontakt med lokal IT-ansvarlig først. Alternativt er det usit-gsd@rt.uio.no som tar seg av dette.

2.3   PXE-boot

For å komme til PXE-menyen, ta en omstart av maskinen og velg å boote fra nettverk. Vanligvis er det F12 som skal trykkes for å boote fra nettverk (PXE).

Standard PXE-meny

Slik ser det ut hvis man booter en maskin via PXE på UiO-nettet. Det er en meny med flere valg, herunder installasjon av Linux.

Velg "Fedora". Du vil da bli spurt om passord. Passordet er "secret". Etter at passordet er tastet inn kommer følgende meny opp:

Fedora PXE-meny

Velg "Fedora 31 Workstation" eller "Fedora 31 Laptop" og trykk ENTER.

3   Spørsmål under installasjonen

Under installasjonen skal man bli spurt om

 • Maskinens navn
 • E-postadresse til systemeier (site-admin)
 • Primærbruker

3.1   Maskinnavn

Man blir først spurt om maskinens navn. Dette kan være enten maskinens fulle navn (maskinnavn.uio.no) eller kortversjonen uten ".uio.no" (kun maskinnavn):

Kickstart maskinnavn

3.2   Site-admin (systemeier) og primærbruker

Deretter blir man spurt om adresse til site-admin. Dette skal være en e-postadresse og helst en e-postliste. Det skal være en adresse/liste som leses av mennesker, for dette er maskinens kontaktpunkt:

Kickstart site-admin

Man blir også spurt om primærbruker. Dersom maskinen er en personlig maskin (kontormaskin eller tilsvarende) skal man her angi brukernavnet til den som skal bruke maskinen. Primærbrukeren vil automatisk gis tilgang til å logge inn på maskinen. Ingen andre gis automatisk tilgang.

Dersom maskinen er en fellesmaskin, f.eks. termstuemaskin, skal man ikke fylle inn primærbruker. La feltet stå tomt og trykk ENTER. Ingen brukere blir da lagt inn, slik at dette må gjøres etter installasjon.

3.3   Passordfrase for disk-kryptering (laptop)

Dersom maskinen er en bærbar vil følgende bilde komme opp:

Disk encryption key

Her skal man fylle inn ønsket passord for kryptering av disken. Passordet må være på minst 8 tegn, og bør kun bestå av normale ASCII-tegn.

Notat

Det lages også et backup-passord (unikt for hver maskin) som selv er kryptert men som USIT lagrer og har nøkkel til. Ved glemt passord kan man få utlevert backup-passordet.

3.4   Bekreftelse

Etter at alt er fylt inn ber installasjonen om at man verifiserer de angitte verdier. Svar enten "yes" eller "no" på dette. Dersom man svarer "no" blir man bedt om å fylle inn på nytt:

Kickstart verifisering av verdier

4   Etter installasjon

Maskinen rebootes automatisk etter installasjonen, og er da klar til bruk. Det kan imidlertid tenkes at man ønsker å gjøre endel ekstra tilpasninger før maskinen tas i bruk:

 • Sette opp hjemmeområder

 • Gi primærbrukeren sudo-rettigheter. Brukere som ønsker sudo skal ta dette opp med sin IT-avdeling, som eventuelt kontakter unix-drift for å få det utført.

  Følgende kommando kan brukes for å gi en bruker sudo-tilgang:

  # usermod -G wheel -a <brukernavn>
  
Av Trond Hasle Amundsen
Publisert 4. nov. 2019 16:32