Oppgradering til Fedora 31

Dette dokumentet beskriver hvordan man oppgraderer en maskin som kjører Fedora 29 eller 30 til Fedora 31.

images/upgrade-f30-f31-650x275.jpg

1   Oppgradering

Se også: (Fedora Magazine) Upgrading Fedora 30 to Fedora 31

1.1   Før oppgradering

Før selve oppgraderingen bør man sørge for at maskinen har de nyeste pakkene installert:

$ sudo dnf upgrade --refresh

Det kan være lurt å ta en reboot før man kjører oppgradering, særlig dersom en ny Linux-kjerne er installert.

1.2   Selve oppgraderingen

 1. Installer dnf-plugin-system-upgrade

  Foretrukket metode for oppgradering er nå via pakkeverktøyet DNF. Installer plugin for oppgradering slik:

  $ sudo dnf install dnf-plugin-system-upgrade
  
 2. Last ned oppdateringer:

  $ sudo dnf system-upgrade download --releasever=31
  

  Dersom noen av pakkene har avhengigheter som ikke kan løses, vil oppgraderingen nekte å fortsette inntil du kjører med opsjonen --allowerasing, slik:

  $ sudo dnf system-upgrade download --releasever=31 --allowerasing
  

  Dette skjer normalt kun med pakker fra 3.parts repositories, hvor et oppdatert repository for Fedora 31 ikke er på plass. Studer nøye output fra kommandoen over slik at du er klar over hvilke pakker som vil bli fjernet. Ingen av disse skal være essensielle for funksjonaliteten til maskinen, men enkelte kan være viktige for deg.

  Ved tilfeller av uløste avhengigheter kan det være til hjelp å bruke opsjonen --best for å få flere detaljer.

 3. Kjør selve oppgraderingen:

  $ sudo dnf system-upgrade reboot
  
 4. Vent mens oppgraderingen gjør seg ferdig.

images/fedora-upgrading-30.png

Når oppgraderingen er ferdig, vil maskinen reboote av seg selv, og er klar til bruk.

Advarsel

Dersom maskinen er en laptop, brukes kryptert disk. Når den rebooter for å starte oppgradering, må man taste inn passordet.

Av Trond Hasle Amundsen
Publisert 4. nov. 2019 16:36 - Sist endret 4. nov. 2019 17:24