Installasjon av RHEL5

Dette dokumentet beskriver en installasjonsmetode for Red Hat™ Enterprise Linux® 5 basert på Red Hat kickstart. Kickstart-installasjon er en automatisert installasjon som gjør installasjon av flere maskiner enklere.

1   Hva er kickstart?

Kickstart er automatisert installasjon. Prinsippet er meget enkelt, og baserer seg på at alle valg som normalt gjøres interaktivt under installasjon er gjort på forhånd. Denne informasjonen lagres i en fil, som installasjonsprogrammet vil lese fra.

2   Lage kickstart-fil med ks-generator

USIT har laget en egen generator for kickstart. Dette er et script som automatisk lager en kickstart-fil basert på standard konfigurasjon av server eller arbeidsstasjon ved UiO. Kickstart-generatoren inkluderer også et såkalt post-installasjonsscript, som gjør all nødvendig konfigurasjon for at maskinen skal kunne USITifiseres. Det er altså ikke nødvendig å gjøre ytterligere konfigurasjon av maskinen etter installasjon. USIT ved unix-drift tar over resten av USITifiseringen etter installasjon vha. kickstart-generatoren.

Kickstart-generatoren heter ks-generator, og kjøres slik:

maskin ~$ ks-generator

  * Welcome to UiO kickstart generator II v.16985 for RHEL *
  -----------------------------------------------------------

Red Hat version that you wish to install [RHEL 5]:
   a. RHEL 4
   b. RHEL 5

Du blir så presentert flere valg. For utfyllende forklaring, se manualsiden med man ks-generator.

Notat

32bit eller 64bit?

Kickstart-generatoren spør om du vil installere 32- eller 64bit Linux. Vi anbefaler 64bit for maskiner som kan kjøre dette. Dersom du er usikker på om maskinen er 64bit, prøv med 64bit først. Alle nye maskiner som kjøpes i dag (unntatt enkelte bærbare) har 64bit CPU.

ks-generator spør om en rekke ting. Det finnes hjelpetekst til mye av det den spør om.

Notat

Client eller Server?

For RHEL5 kan du velge mellom Client eller Server. Valget er egentlig enkelt. Dersom maskinen skal være en arbeidsstasjon, velg Client. Dersom den skal være en tjenermaskin, velg Server. Server-varianten inneholder i mindre grad brukerprogramvare.

ks-generator lager en fil ks.cfg. Denne må gjøres tilgjengelig for installasjonsprogrammet. Det er flere måter å gjøre det på.

3   Gjøre kickstart-filen tilgjengelig

Det er mange måter å gjøre kickstart-filen ks.cfg tilgjengelig for installasjonsprogrammet. Ikke alle metodene er dokumentert her, vi konsentrerer oss om det som er mest vanlig og praktisk. Hver måte å gjøre filen tilgjengelig på medfører ulike opsjoner som må gis til installasjonsprogrammet (på kommandolinje) ved oppstart av dette:

Kickstart-boot

Slik ser en normal kickstart-boot ut, dersom man booter fra CD eller USB-penn.

Du kan legge kickstart-filen som ble generert med ks-generator på web, f.eks. under ~/www_docs. Da skal du gi følgende boot-parametre:

boot: linux ks=http://folk.uio.no/*brukernavn*/ks.cfg

Husk at denne filen må være lesbar for alle, slik det er for alle filer som skal være tilgjengelig via web, ettersom web-tjeneren kjører som en upriviligert bruker. Dersom du er i tvil, kjør følgende kommando etter at filen er kopiert til ~/www_docs:

maskin: ~$ chmod a+r ~/www_docs/ks.cfg

4   Lage boot-medium for kickstart

Det er flere måter å boote installasjonsprogrammet. I dette avsnittet diskuteres to av dem, boot fra CD og boot fra USB-penn. Det siste er ikke anbefalt for nybegynnere.

4.1   Boote via PXE

De fleste subnett på UiO har tilgjengelig standard PXE (preboot execution environment) via sentrale servere. Via disse kan man boote installasjonsmediet og fortsette installasjonen derfra. Dette er den enkleste metoden, og man trenger ikke å laste ned og lage et eget boot-medium.

For å boote til PXE må man vanligvis trykke F12 eller tilsvarende idet maskinen booter. Dette varierer fra modell til modell. Når man så booter til PXE, blir man presentert følgende meny:

Standard PXE-meny

Slik ser det ut hvis man booter en maskin via PXE på UiO-nettet. Det er en meny med flere valg, herunder installasjon av Linux.

Velg "RHEL kickstart installation (server/client)". Du vil da bli spurt om passord. Passordet er "secret". Etter at passordet er tastet inn kommer følgende meny opp:

Linux PXE-meny

Dette er PXE-menyen for installasjon av Linux. Denne oppdateres fortløpende når det foreligger nye versjoner av RHEL.

Velg den versjonen av RHEL som skal installeres, og trykk TAB. Du vil da ha muligheten til å skrive inn hvor kickstart-filen ligger og ev. andre parametre. Dette skrives inn på slutten av linjen som vist i figuren over. For mer informasjon, se neste avsnitt: Installasjon med kickstart.

4.2   Lage boot-CD

Dersom du ikke kan bruke PXE kan du boote fra CD. Før du begynner å installere trenger du en boot-CD. Denne kan du hente image for her:

  RHEL 5.8 Client RHEL 5.8 Server
32bit boot-rhel5.8-client-i386.iso boot-rhel5.8-server-i386.iso
64bit boot-rhel5.8-client-x86_64.iso boot-rhel5.8-server-x86_64.iso

Kommando for å lage boot-CD på en Linux-maskin med CD-brenner:

maskin.uio.no# cdrecord -eject boot.iso

4.3   Boote fra USB-penn

For maskiner som ikke har CD-ROM er det mulig å bruke en USB-penn eller lignende å boote fra. Last da ned diskboot.img fra samme sted som hvor boot.iso ligger:

  RHEL 5.8 Client RHEL 5.8 Server
32bit diskboot-rhel5.8-client-i386.img diskboot-rhel5.8-server-i386.img
64bit diskboot-rhel5.8-client-x86_64.img diskboot-rhel5.8-server-x86_64.img

og skriv denne over på USB-mediet med følgende kommando:

maskin.uio.no# dd if=diskboot.img of=/dev/sdX bs=1M

Erstatt /dev/sdX med device-navnet som din maskin bruker. Sjekk hva USB-mediet bruker ved å se output fra kommandoen dmesg etter at du har puttet inn USB-mediet. Det vil for eksempel se slik ut:

usb 1-6.1.3: new high speed USB device using address 35
scsi24 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
 Vendor: Sony   Model: Storage Media   Rev: 0100
 Type:  Direct-Access           ANSI SCSI revision: 02
SCSI device sdf: 1014784 512-byte hdwr sectors (520 MB)
sdf: Write Protect is off
sdf: Mode Sense: 43 00 00 00
sdf: assuming drive cache: write through
sdf: unknown partition table
Attached scsi removable disk sdf at scsi24, channel 0, id 0, lun 0
USB Mass Storage device found at 35

Eksemplet er fra en maskin som har SATA-disker. I eksemplet bruker USB-pennen /dev/sdf.

Se også dokumentasjon fra Red Hat:

5   Installasjon med kickstart

Installasjon med kickstart er temmelig enkelt. Sett boot-CD'en i maskinen og skriv følgende i menyen som kommer opp:

boot: linux ks=<kickstart-fil>

Eventuelle andre boot-parametre skrives også på denne linja, f.eks. ksdevice=eth0 hvis maskinen har mer enn ett nettkort.

Advarsel

USB-penn på RHEL5

Dersom du skal boote fra USB-penn på RHEL5, bør du gi med parameteren nousbstorage:

boot: linux ks=<kickstart-fil> nousbstorage

Ellers kan installasjonsprogrammet finne på å installere på USB-mediet, og det ønsker man normalt ikke. Merk at med parameteren nousbstorage kan ikke kickstart-filen ligge på USB-mediet.

Erstatt <kickstart-fil> med riktig syntaks for beskrivelse av hvor filen ligger. For utfyllende forklaring, se Gjøre kickstart-filen tilgjengelig.

Notat

Dersom kickstart-filen er gjort tilgjengelig via web, vil installasjonsprogrammet være avhengig av nettverket for å hente filen. Installasjonsprogrammet vil først forsøke å få en IP-adresse automatisk via DHCP, men hvis dette ikke går, typisk fordi det ikke er en DHCP-tjeneste på det aktuelle subnettet, vil programmet be deg taste inn IP-adresse, nettmaske, gateway og navnetjener. Dette er helt normalt.

Kickstart uten DHCP

Velg manuell konfigurasjon av IP versjon 4, som vist på figuren over. På forhånd må du da vite maskinens IP-adresse, nettmaske og gateway. Navnetjener som kan benyttes er 129.240.2.40.

Installasjonsprogrammet vil da gjøre resten automatisk. Hvis du bootet fra CD, ta CD-en ut av maskinen før du forlater den til seg selv, for maskinen booter automatisk opp etter at installasjonen er fullført.

Notat

Dersom installasjonsprogrammet begynner å spørre om andre ting enn nettverksinformasjon, som språk, tastaturinnstillinger o.l., har noe gått galt. Dette betyr at installasjonsprogrammet ikke har lykkes å få tak i eller lest kickstart-filen. Dersom kickstart-filen er gjort tilgjengelig via web, sjekk tilgangsnivået til filen. Den må være lesbar for alle.

6   Etter installasjon

Maskinen rebootes automatisk etter installasjonen, og første gang den bootes vil den kjøre et konfigurasjonsscript som:

 • Konfigurerer maskinen for bruk på UiO
 • Melder maskinen inn i Red Hat Network (RHN)
 • Installerer alle de nyeste oppgraderingene
 • Legger inn STORE

Forsiktig!

Dette tar noen minutter. Ikke reboot maskinen fordi du synes det tar for lang tid. Vent heller litt lenger.

Etter at maskinen er ferdig å konfigurere seg selv, gi den en reboot og den er klar til bruk.

7   Partisjonering med LVM

ks-generator partisjonerer automatisk disken og bruker LVM (Logical Volume Manager) til alle partisjoner unntatt root-partisjonen og en eller to swap-partisjoner.

Volumgruppen som lages kalles internvg og omfatter nesten hele disken. Hele disken er da partisjonert opp, og hvis man skal lage en partisjon /site eller lignende, skal man følge oppskrift som beskrevet her: FIXME.

For å få ut informasjon om volumgruppen som er laget, kjør kommandoen vgdisplay som beskrevet her: FIXME.

Av Trond Hasle Amundsen
Publisert 19. mars 2012 13:36