Installasjon av RHEL6

Dette dokumentet beskriver installasjon av Red Hat Enterprise Linux 6 (RHEL6) på UiO.

1   Installasjon over nett

På UiO installerer vi RHEL6 over nettverk, ved hjelp av en lokal kopi av alle installasjonsfilene. Installasjonen benytter PXE (preboot execution environment) fra sentrale servere på UiO, slik at man i utgangspunktet er avhengig av dette for å installere.

Det er mulig å installere RHEL6 uten å bruke PXE. Se Installasjon med boot-CD for mer informasjon.

2   Boote fra PXE

Notat

PXE må være skrudd på for at dette skal fungere. Alle moderne maskiner i dag støtter PXE, men det kan tenkes at det ikke er påskrudd. Hvordan man i så fall skrur på PXE er forskjellig fra modell til modell, men i de fleste tilfeller innebærer det dette:

 1. Gå inn i BIOS-menyen
 2. Skru på PXE for nettkortet. Dette kalles normalt "Enable Network Boot" eller lignende.

For å komme til PXE-menyen, ta en omstart av maskinen og velg å boote fra nettverk. Vanligvis er det F12 som skal trykkes for å boote fra nettverk (PXE).

Standard PXE-meny

Slik ser det ut hvis man booter en maskin via PXE på UiO-nettet. Det er en meny med flere valg, herunder installasjon av Linux.

Velg "RHEL kickstart installation (server/client)". Du vil da bli spurt om passord. Passordet er "secret".

Etter at passordet er tastet inn kommer følgende meny opp:

Linux PXE-meny

Velg "Server", "Workstation" eller "Laptop" og trykk ENTER.

3   Spørsmål under installasjonen

Under installasjonen vil man bli spurt om

 • Maskinens navn
 • E-postadresse til systemeier (site-admin)
 • Primærbruker (hvis arbeidsstasjon)

Man blir først spurt om maskinens navn. Dette kan være enten maskinens fulle navn (maskinnavn.uio.no) eller kortversjonen uten ".uio.no" (kun maskinnavn):

Kickstart maskinnavn

Deretter blir man spurt om adresse til site-admin. Dette skal være en e-postadresse og helst en e-postliste. Det skal være en adresse/liste som leses av mennesker, for dette er maskinens kontaktpunkt:

Kickstart site-admin

Tips

Dersom man har et display/tastatur som gjør det vanskelig å skrive krøllalfa, kan man erstatte "@" med " AT ". Eksemplevis vil denne linjen:

foo-drift AT bar.uio.no

bli oversatt til:

foo-drift@bar.uio.no

Typisk gjelder dette servere der man gjerne bruker Dell iDRAC eller HP iLO til installasjon.

Dersom maskinen er en arbeidsstasjon (RHEL6 Client) vil man også bli spurt om primærbruker. Dersom maskinen er en personlig maskin (kontormaskin eller tilsvarende) skal man her angi brukernavnet til den som skal bruke maskinen. Primærbrukeren vil automatisk gis tilgang til å logge inn på maskinen. Ingen andre gis automatisk tilgang.

Dersom maskinen er en fellesmaskin, f.eks. termstuemaskin, skal man ikke fylle inn primærbruker. La feltet stå tomt og trykk ENTER. Ingen brukere blir da lagt inn, slik at dette må gjøres etter installasjon.

Etter at alt er fylt inn ber installasjonen om at man verifiserer de angitte verdier. Svar enten "yes" eller "no" på dette. Dersom man svarer "no" blir man bedt om å fylle inn på nytt:

Kickstart verifisering av verdier

4   Etter installasjon

Maskinen rebootes automatisk etter installasjonen, og er da klar til bruk. Det kan imidlertid tenkes at man ønsker å gjøre endel ekstra tilpasninger før maskinen tas i bruk:

 • Sette opp hjemmeområder

 • Gi primærbrukeren sudo-rettigheter. Brukere som ønsker sudo skal ta dette opp med sin IT-avdeling, som eventuelt kontakter unix-drift for å få det utført.

  Følgende kommando kan brukes for å gi en bruker sudo-tilgang:

  # usermod -G wheel -a <brukernavn>
  
 • Installere vitenskapelig programvare

 • Dersom maskinen er fysisk (eller virtuell på egen rigg) og ønskes overvåket, så må serveren for tiden (høst 2015) registreres manuelt i USIT sine registre. Meld i fra til "unix-drift@usit.uio.no".

Av Trond Hasle Amundsen
Publisert 10. nov. 2015 13:46 - Sist endret 18. des. 2017 08:20