Backup av Linux

Forfatter: Trond Hasle Amundsen
Kontakt: unix-drift@usit.uio.no
Dato: 2011-10-06

1   Introduksjon

UiO har standardisert på TSM (Tivoli™ Storage Manager) som backupsystem. Dette systemet brukes av alle UNIX-maskiner og også endel PC-er som folk vil ta backup av.

De aller fleste Linux-maskiner ikke trenger backup i det hele tatt, og man slipper litt styr med å sette opp det hele. Det er ikke noe poeng i å ta backup av en maskin med bare /, /usr og /local, da dette er lett å gjenskape ved reinstallasjon og dist.

2   RHEL6

2.1   Nytt backup-regime

Dersom man skal ha backup, send en e-post til restore@usit.uio.no. For RHEL6 gjelder i tillegg følgende:

2.1.1   Server

 • System-eier ta stilling til om det skal tas backup av maskinen eller ikke, og ev. hvilke filområder det skal tas backup av.

 • Dersom det ikke skal tas backup av maskinen i det hele tatt, må flagget /etc/uio/flag/disable.backup lages:

  touch /etc/uio/flag/disable.backup
  
 • Dersom det skal tas backup av maskinen: Filsystemer som det ikke skal tas backup av legges inn (ett filsystem per linje) i filen /etc/uio/conf/backup.ignore.

2.1.2   Workstation

 • Det tas i utgangspunkt ikke backup av maskinen.
 • Dersom det skal tas backup av maskinen: Filsystemer som det ikke skal tas backup av legges inn (ett filsystem per linje) i filen /etc/uio/conf/backup.ignore.

2.2   Nytt opplegg for kjøring av backup

For RHEL6 kjører vi ikke scheduler kontinuerlig. Vi kjører heller en daemon (dsmcad) som starter scheduler når den trengs. Dette er anbefalt metode fra leverandøren (IBM).

2.3   Installasjon av backup-klienten

For å installere backup-klienten, kjør følgende som root:

# yum install uio-tsm

Deretter må den konfigureres (restore@usit.uio.no gjør dette).

NB: Å installere klienten gir ingen backup i seg selv. Noden/maskinen må ha blitt registrert på TSM-serveren. Dette er det restore@usit.uio.no som må gjøre.

Når dette er gjort kan klienten startes med

# service dsmcad start

3   RHEL4 og RHEL5

3.1   Hvordan registrere en maskin i backup-systemet

For å registrere en backup-klient, send en mail til restore@usit.uio.no.

 

For å si fra at en maskin ikke trenger backup i det hele tatt lager du en fil /etc/usit/tsm.noclient:

maskin.uio.no# touch /etc/usit/tsm.noclient

Hvis du har installert maskinen med kickstart eller konfigurert den etter installasjon slik det fremgår på disse web-sidene, blir dette flagget laget automatisk.

For at USIT skal sikre skikkelig backup av din Linux-maskin må du altså si fra til restore@usit.uio.no om følgende:

 • Hvilke partisjoner/kataloger det skal tas backup av
 • Hvor ofte det skal tas backup (daglig/ukentlig)
 • Spesifiser hvilke filsystemer som kjører, hvis det er noe annet enn ext3

3.2   Test av backup-klienten

TSM-klienten linker gjerne mot tidligere versjoner av libstdc++, og fordi det ikke er (var) binærkompabilitet mellom g++-versjoner trengs det en egen pakke i nyere RedHat-versjoner.

Prøv å kjøre kommandoen dsmc, f.eks. slik:

maskin.uio.no# dsmc query filespace
/local/opt/tsm/bin/dsmc: error while loading shared libraries:
libstdc++.so.5: cannot open shared object file:
No such file or directory

Hvis du får feilmeldingen over og maskinen kjører RHEL4 eller RHEL5, mangler kompabilitetspakken "compat-libstdc++-33", som du kan installere slik:

 • For RHEL4:

  up2date compat-libstdc++-33 --arch=i386
  
 • For RHEL5:

  yum -y install compat-libstdc++-33.i386
  

Da skal dsmc virke igjen.

 

Publisert 5. okt. 2011 21:48 - Sist endret 24. apr. 2013 13:19