Oppgradering av firmware på 11.gen Dell PowerEdge

Dette dokumentet beskriver hvordan man oppgraderer BIOS og firmware på 11.gen Dell PowerEdge ved hjelp av LifeCycle Controller. Dette er en egenskap som IDRAC6-kortene har. Uten et slikt kort kan man ikke oppgradere firmware på denne måten.

1   Skru på Lifecycle-kontrolleren

Notat

Hvis du under boot kan trykke F10 for å komme inn på Lifecycle-kontrolleren kan du skippe dette punktet.

LifeCycle-kontrolleren pleier å være påslått som default, men hvis ikke må dette gjøres først.

 1. Reboot maskinen. Under boot, tast Ctrl+e for å komme inn i menyen for IDRAC6-kortet:

  Klikk Ctrl+e
 2. I IDRAC6-menyen, velg System Services og sett den til Enabled. Klikk ESC for å komme ut av menyen og velg å lagre endringer. Maskinen vil så reboote av seg selv:

  Enable System Services

2   Konfigurasjon av nettverk

 1. Når maskinen rebooter, trykk F10 for å starte System Services:

  USC menu
 2. Velg Network Settings. Fyll inn riktige verdier, normalt skal man bruke IP-adresse m.m. til serveren man skal oppgradere:

  USC network settings

3   Oppgradering via Lifecycle

 1. Man kommer så inn i hovedmenyen. Velg Platform Update, og deretter Launch Platform Update:

  Platform Update
 2. I neste bilde, velg FTP Server og klikk Next:

  Platform Update, FTP
 3. I neste bilde, bruk proxy updateproxy.uio.no og port 3128, og klikk Next. Nå laster den informasjon om installert og tilgjengelig firmware. Dette tar noen minutter, bare la den gjøre seg ferdig:

  Platform Update, FTP
 4. Nå skal man velge hva man vil oppgradere av det som er tilgjengelig. Under normale omstendigheter velger man å oppgradere alt sammen (default). Når man har valgt hva som skal oppgraderes klikker man Apply:

  Available updates
 5. Nå henter den ned oppgraderinger via FTP. Dette kan ta lang tid, bare la den gjøre seg ferdig:

  Retrieving updates
 6. Nå installeres oppgraderinger. Dette tar normalt lang tid, og maskinen vil finne på å reboote flere ganger under denne prosessen. Det er helt normalt. La den gjøre seg ferdig:

  Upgrading firmware
 7. Når den er helt ferdig er det bare klikke på Exit and Reboot:

  Exit USC
Av Trond Hasle Amundsen
Publisert 27. juli 2012 12:50 - Sist endret 18. mars 2016 13:02