Nettverk: IP versjon 6

Forfatter: Morten Werner Forsbring
Kontakt: unix-drift@usit.uio.no
Dato: 2012-02-21

Hvis det er en IPv6-router tilgjengelig på nettet maskinen din er plassert på og routeren ikke annonserer prefix m.m. kan dette settes opp manuelt ved noen små endringer i diverse systemfiler.

1   RHEL5 (server og klient)

/etc/sysconfig/network:

NETWORKING=yes
NETWORKING_IPV6=yes
HOSTNAME=<maskinnavn>
GATEWAY=<IPv4-adresse>
IPV6_DEFAULTGW=<IPv6-gateway>
NISDOMAIN=uio

og /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 (gitt at eth0 er nettverksinterfacet ditt):

DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=static
IPV6INIT=yes
IPADDR=<IPv4-adresse>
IPV6ADDR=<IPv6-adresse>/<prefix>
NETMASK=<IPv4-subnettmaske>

2   RHEL6 (klient)

/etc/sysconfig/network:

NETWORKING=yes
HOSTNAME=<maskinnavn>
GATEWAY=<IPv4-adresse>
IPV6_DEFAULTGW=<IPv6-gateway>

og /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 (gitt at eth0 er nettverksinterfacet ditt):

DEVICE="eth0"
BOOTPROTO="static"
DNS1="2001:700:100:2::27"
DNS2="129.240.2.40"
GATEWAY="<ipv4-gateway>"
HWADDR="<mac-adresse>"
IPADDR="<ipv4-adresse>"
NETMASK="<ipv4-netmaske"
NM_CONTROLLED="yes"
ONBOOT="yes"
IPV6INIT="yes"
IPV6_AUTOCONF=no
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6ADDR="<ipv6-adresse>/<prefix>"

3   RHEL6 (server)

/etc/sysconfig/network:

NETWORKING=yes
NETWORKING_IPV6=yes
HOSTNAME=<maskinnavn>
GATEWAY=<IPv4-adresse>
IPV6_DEFAULTGW=<IPv6-gateway>

og /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 (gitt at eth0 er nettverksinterfacet ditt):

DEVICE="eth0"
BOOTPROTO="static"
DNS1="2001:700:100:2::27"
DNS2="129.240.2.40"
GATEWAY="<ipv4-gateway>"
HWADDR="<mac-adresse>"
IPADDR="<ipv4-adresse>"
NETMASK="<ipv4-netmaske"
NM_CONTROLLED="yes"
ONBOOT="yes"
IPV6INIT="yes"
IPV6_AUTOCONF=no
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6ADDR="<ipv6-adresse>/<prefix>"

Hvis man trenger å sette opp flere IPv6-adresser på en server ifm. egne tjenste-IPer kan man gjøre det slik i ifcfg-eth0:

IPV6ADDR_SECONDARIES="2001:db8:100:118::beef/64 2001:db8:100:118::cafe/64"
Publisert 21. feb. 2012 13:50